Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Willem Frans Gommaar Verhoeven

English.gif Chronicle writer from Mechelen

Willem Frans Gommaar – W.F.G. – Verhoeven, geboren te Lier op 22 juni 1738 en overleden te Mechelen op 16 mei 1809, was lakenkoopman, autodidact, publicist, toneel- en geschiedschrijver.

Inhoud

Biografie

In 1758 trouwde Willem Verhoeven met Anne-Françoise Penninckx en opende hij in Mechelen een winkel in lakens en fijne textielen of merceries (fr). Willem Verhoeven was gepassionneerd door nationale geschiedenis en breidde, eigenhandig, zijn kennis over deze materie verder uit. Tevens legde hij zich toe tot toneelschrijven wat uitmondde in diens eerste opera “d’Ongeleerden” uit 1772. [1]

Als lid van de stadsmagistraat en van de Grote Raad van Mechelen en superintendant [2] van de Gemene Huisarmen kreeg Willem Verhoeven, in 1782, de opdracht van de stad Mechelen om mede een hervorming uit te werken aangaande armenzorg. Dit mondde uit in zijn “Mémoire secret au sujet des abus dans l’administration des biens des pauvres de la ville de Malines”. Hierin behandelde hij de problemen rond gedetineerden, bedelaars, pauperkinderen [3] en simpelen. [4] Willem Verhoeven beschreef ook de armenzorg in zijn algemeenheid in Mechelen. [5]

Tevens maakte hij melding van het bestaan van “krankzinnigen”. Willem Verhoeven meldde dat er in Mechelen niet meer krankzinnigen rondliepen dan elders, maar ook dat de openbare krankzinnigenzorg de gemeenschap handenvol geld kostte. [6]

In zijn “Oordeelkundige verhandelingen op de noodzaekelijkheijd van het behouden der Nederduijtsche taele en de noodige hervormingen in de scholen” trok Willem Verhoeven van leer tegen de scholasters (de), die hij als “ledige geestelijken” omschreef. Hier hekelde hij vooral de teloorgang van de kerkelijke controle op het stedelijk onderwijs. [7]

Als voorstander van de Goede Moraal en de Gedreven Werkzin ging hij hierin ook tekeer tegen de verfranste bourgeois meisjespensionaten. Willem Verhoeven verfoeide de hautaine [8] levensstijl en was een voorvechter van de Nederlandse taal, die hijzelf overtuigd en overduidelijk in al zijn werken hanteerde. [9]

Willem Verhoeven had ook een negatief beeld op het volksonderwijs op het einde van de 18e eeuw. Hierover schreef hij dat de schoolboeken hopeloos verouderd waren en pedagogisch onverantwoord en dat schoolmeesters onderbetaald en maatschappelijk ondergewaardeerd werden. [10]

Tijdens zijn leven in de Oostenrijkse Nederlanden predikte Willem Verhoeven geregeld de lof van Hendrik – Heintje – Van der Noot en diens opstand tegen keizer Jozef II (1790).

Oeuvre

 • “d’Ongeleerden” – Opera - 1772
 • ”Den Ooghst” – Blijspel met zang – 1772
 • ”Oordeelkundige verhandelingen op de noodzaekelijkheijd van het behouden der Nederduijtsche taele en de noodige hervormingen in de scholen” – W.F.G. Verhoeven in Van Gansen-Gedenkboek - 1780
 • ”Treurdicht op de dood van Maria Theresia” – Alexandrijnen - 1781
 • ”Mémoire secret au sujet des abus dans l’administration des biens des pauvres de la ville de Malines” – 1782
 • ”Grond-Wet ofte Constitutie van Mechelen” - 1790
 • ”Belgiade” - 1795

Literatuur

 • ”Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitse dichters – Deel 5” – P.G. Witsen Geysbeek – 1824
 • ”Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde” - F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks - 1888-1891
 • ”Will. Fr. Gomm. Verhoeven – Over zijn leven en zijn schriften – Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor taal-en letterkunde” – J. Muyldermans - 1920
 • ”W.F.G. Verhoeven – Een Mechelse geestesverwant van J.B.C. Verlooy” – Willy Van de Steene in Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen - Boekdeel 55 – 1951
 • ”W.F.G. Verhoeven en de taaltoestanden aan het einde van het Oostenrijks Regime” - Willy Van de Steene
 • ”Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid” - K. ter Laan – 1952
 • ”Hoofdstuk III - Het nieuwe geluid” in “Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden - Deel 6” - Jos Smeyers en H.J. Vieu-Kuik – 1975
 • ”Van traditie naar vernieuwing - de Zuidnederlandse letterkunde in de Oostenrijkse tijd” - Jos Smeyers - 1987

Externe links

Bronnen

Voetnoten