Van Hoeystraat

English.gif Street in the inner city of Mechelen
De Van Hoeystraat is een straat in het centrum van Mechelen

De Van Hoeystraat in Mechelen verbindt de Goswin de Stassartstraat met de Frederik de Merodestraat.

De Van Hoeystraat is een woonstraat, die halverwege een bocht maakt van 135 graden. Dit is een gevolg van de Heergracht die hier liep.

In de straat bevinden zich woningen met prachtige gevels uit het begin van de 20e eeuw. De gevels zijn dan ook versierd met sgraffiti, kleurrijke Art Nouveau geveltekeningen in de nog natte kalk aangebracht.

In de Van Hoeystraat was er ook een uitgang van de Sint-Janschool - Nu KTA.

In het derde kwart van de twintigste eeuw werd de toenmalige Korte Heergracht herdoopt naar de toondichter Gustaaf Van Hoey.

Externe Links