Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Raghenoplein

507 bytes toegevoegd, 21 mrt 2006 15:09
geen bewerkingssamenvatting
==Beschrijving==
Tot in 1829 stond op deze plaats die toen [[Hanswijkplaats]] werd genoemd, de [[Hanswijkpoort]] of [[Hanswijkpoort|Leuvensepoort]]. De huidige benaming '''Raghenoplein''' dateert van 17 april 1872 naar de industrieel [[Willem Ragheno]] die de stad een bedrag had nagelaten waarvan de interest gebruikt moest worden voor het opleiden van arbeiderskinderen. Zoals vermeld:''Vroeger heette men ze Hanswijckplaats,en hare huidige benaming is vastgesteld door besluit van den Gemeentenraad, den 17 April 1872. Men wilde alzoo de mildheid van eenen weldoener herinneren die, bij testament van 31 Augusti 1867, honderd duizend frank gelaten had aan de stad Mechelen. De intrest dezer som moest besteed worden tot voordele van werkmanskinderen van 10 tot 15 jaar oud,op last voor hen, de lessen der Gemeenteschool en der Teeken- of Muziekacademie te volgen.''
==Nu==
Anonieme gebruiker