Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Battelsesteenweg

36 bytes toegevoegd, 27 jun 2014 23:33
k
kleine herindeling
Aan de zuidzijde van de [[Dijle]] (waarvan dit traject nog Demer heette) omgaf een halfcirkelvormige omwalling de vroegste verstedelijking van Mechelen, met de [[Korenmarkt]] op het kruispunt van oude wegen. Tot midden de 18e eeuw de [[Leuvense Vaart]] gegraven werd, liep de baan in ruwweg westelijke richting via de huidige Adegemstraat, de [[Adegempoort]], de Auwegemsteenweg (grootste deel van de huidige Battelse), de huidige Landweg en Oude Leestsebaan naar de tegenwoordige deelgemeente [[Leest]]. Sindsdien ging de route langs de hele huidige Battelsesteenweg (maar tot 1910 nog Auwegemsteenweg geheten) en Battelbrug via de Leestsesteenweg. Vanuit Leest kon men, en kan men als alternatief, over Tisselt naar Dendermonde en Gent. De moderne Gentsesteenweg werd vanaf de Battelbrug aangelegd onder het Hollands bewind (1815-1830) doch na de bouw van de verhoogde N16 te Battel, kregen de eerste meters een zuiver lokaal belang en de brug een beperkte nieuwe functie als verbinding via een nieuwe baan met het industriepark Mechelen Zuid en deelgemeente [[Hombeek]].
Ooit stond er een Sint-Lambrechtskapel nabij de Olivetenvest, volgens overlevering al sinds de tijd van die heilige. Enkele grote bedrijven waren langs de Battelsesteenweg gevestigd: Bij de Olivetenvest vond de eerste Mechelse stadsgasproductie en -opslag plaats (1841–1908). Vlak achter een hoekhuis met de Polderstraat was de [[flickr:/search?sort=relevance&text=Versailles%20Polderstraat|brouwerij (1894) en mouterij (1897) ''Versailles'']] actief. Lang na de sluiting is werd de brouwerij gesloopt en de mouterij kreeg een schietclub herbestemd en huisvest ''City Rock'', een touwtechnisch bedrijf met lokaal ''[[wp:Klimhal|indoor climbing]]''als monument beschermd. Iets voor de bocht naar de Battelbrug toe, stond de [[wp:Spinnerij|wolspinnerij]] en -ververij ''Le Peigné'' (1911), welke in 1990 uitbrandde.
Algemeen wordt allicht verondersteld dat alternatieve oude benamingen voor de Adegemstraat en voormalige Adegempoort als ''Auwegemstraat'' en ''-poort'', en voor de Battelsesteenweg als ''Auwegemsteenweg'', zouden genoemd zijn naar het gehucht Auwegem dat aan weerszijden van de huidige steenweg nabij de vesten ligt. Doch in de binnenstad blijkt de omgeving tussen Adegemstraat en [[Hoogstraat]] ooit Odeghem met een Odeghem Dries geheten<ref>[[blog:/2011/01/sint-romboutsabdij-aan-voet-van-rommekensberg|Kaart Mechelen rond de VIIIe eeuw]]. ''Mechelen de Heerlijke'' p. 51. Robert Foncke et al. (1947. Online weergave: Mechelen Blogt 2011)</ref> - wat meteen de nog gebruikelijke alternatieve benaming ''Deigem'' van straat en vroegere poort en kermis voor de geest brengt. De route dateert van voor Mechelen en Dendermonde steden werden en net voorbij deze laatste was het dorp en de vrijheerlijkheid Oudegem op de kruising met de oude baan Aalst - Hulst tot in de 11e eeuw van mogelijk groter belang dan de latere stad. Dit Oudegem, vermoedelijk van ''Adingahem'', was o.a. ''Odèngem'' en ''Auweghem'' geheten. Zoals gebruikelijk bij benamingen van steenwegen, werd de Auwegemsteenweg evenals ooit de poort en de straat vanaf de Korenmarkt wellicht naar dat Oudegem genoemd en erfde het gebied bezuiden de Dijle en ten westen van de Korenmarkt een naam van die oeroude weg er doorheen. Nadat stadswallen en -grachten de ruimere volle cirkel bepaalden die nog steeds als 'de vesten' gekend is, behield het nog eeuwenlang zeer dunbevolkte en beemdenrijke gehucht daarbuiten de naam.<ref group="N">De akte uit 1260 waarbij het Vrijbroek ingesteld en omschreven werd, vermeldde onder andere 'Oudergem' en 'Der Eycken'.</ref> De relatief recente huidige Auwegemstraat en Auwegemvaart werden zonder twijfel naar het gehucht genoemd.
==Bebouwing, handelszaken en zijstraten==
Vanaf de kleine ring rond Mechelen ziet men langs de Battelsesteenweg vooral oudere rijwoningen, een [[wp:Colruyt|''Bio Planet'']] supermarkt (waar lang de vloerbekleding- en behangpapierzaak ''Piessens'' was) en nauwelijks handelaaars, zoals een bakkerswinkel, een apotheek en een domoticabureel. In de omgeving van een arts- en van een tandartspraktijk wordt de steenweg gedwarst door de Koolstraat en de [[Frans Broersstraat#Omkadering:_de_Bethani.C3.ABnpolder|Polderstraat]], met een hoekhuis waarachter de oud-mouterij staat, benut door een schietclub en ''City Rock'', een touwtechnisch bedrijf met aldaar ''[[wp:Klimhal|indoor climbing]]''. Aan de overzijde verdween de beenhouwer op de hoek en is er dan een wassalon<ref group="N">Net voorbij de Koolstraat oogde de apotheek ''De Voorzorg'' tegen 1960 zeer modern met een glasraam vanaf de begane grond en over de volle breedte. Toen de oude apotheker stopte, werd een apotheek van die mutualiteit aan de overzijde vóór de Polderstraat geopend. In het eerdere pand kwam een wassalon met zelfbediening.</ref> en net voorbij de [[Frans Broersstraat]] een uithaalchinees en wat verder een nachtwinkel. Bij het kruispunt Nattenhofstraat–Karperstraat was decennialang de [[wp:Volkswagen|Volkswagengarage]] ''Schippers'' gevestigd.
Vanaf een zetelfabriekje ietje verderop, komt de rooilijn aan weerszijden verder van de baan en vindt men op de hoek van de Boetestraat de kleuter- en lagere school BSGO ''&zwj;'De Spreeuwen'&zwj;'' en er tegenover een bloemenzaak. In dit veelal recentelijker bebouwde noordelijk traject zijn de commerciële gebouwen talrijker en ruimer en ook de woningen zijn breder. Men merkt er de enige [[wp:Škoda Auto|Skodagarage]] in Mechelen, een bank- en een accountancykantoor, een [[wp:Carrefour Market|''Carrefour Market'']] (vroeger Unic).
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.497
bewerkingen