Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Familie Van Beethoven

266 bytes toegevoegd, 20 feb 2014 17:00
voetnoten, kleinere aanvullingen
==Overgrootvader Michiel==
De meesterbakker '''Michiel van Beethoven''', geboren 1684 in Mechelen, verdiende wat bij door handel in Mechelse kant, schilderijen, meubels en kunst. Uit zijn huwelijk met Marie-Louise Struyckers werden vier kinderen geboren van wie enkel Cornelis en Lodewijk zullen overleven. Eerst woonden ze op de Leermarkt en later ergens in de Peperstraat (Nu : nu [[Kanunnik De Deckerstraat]]). Aanvankelijk gaat het hem financieel voor de wind en zal hij zelfs het geld dat zijn vrouw erfde, investeren in de bouw van vier huizen. Maar hij raakt in de problemen en kan de verschillende schuldvorderingen niet meer inlossen. Er wordt beslag gelegd op de huizen. Ze ontvluchtten in 1741 Mechelen en trokken naar [[wp:Bonn|Bonn]] waar hun zonen Lodewijk en Cornelis al geruime tijd woonden.
==Grootvader Lodewijk==
'''Lodewijk van Beethoven''', geboren in 1712 te Mechelen en gedoopt in de [[Katelijnekerk]], had als kind muzikale aanleg. Hij kreeg vanaf de leeftijd van zes jaar een muzikale opvoeding als koorknaap in de koraalschool van het St.-Romboutskapittel. Vanaf zijn veertiende jaar kreeg hij een twee jaar durende opleiding in het orgelspel van de organist van de [[Sint-Romboutskathedraal]]. Met negentien wordt hij benoemd tot tenor en zangmeester van het kapittel van St.-Pieter te Leuven. Hij werkte zelfs als plaatsvervangend dirigent van het koor van de St.-Lambertuskathedraal te Luik. Hier werd hij opgemerkt door de keurvorst van Keulen. Hij aanvaardde daarop een benoeming in Bonn, als bassist van het hofkoor van deze keurvorst, de aartsbisschop [[wp:Clemens August I van Beieren|Clemens Augustus I van Beieren]]. Lodewijk (in Latijn Ludovicus) huwde er in datzelfde jaar 1733 Maria Josepha Ball.<ref group="N">De familienaam van Maria Josepha Ball vindt men [http://www.theo-molberg.de/beetball.html ook anders gespeld]; alsnog is haar herkomst onbekend.</ref> Ook in Bonn woonde zijn broer Cornelis die er handelaar was, voornamelijk in was en kaarsen, en hofleverancier van de keurvorst.
==Vader Johan==
Lodewijks zoon, '''Johan[n] Van Beethoven''' (Bonn, rond 1739 of 1740 – Bonn, 18 december 1792), werd als hofmusicus in Bonn aangesteld en trouwde er met Maria-Magdalena Keverich. Zijn zoon Ludwig werd in Bonn geboren in 1770 en was pas drie jaar oud toen zijn grootvader Lodewijk in 1773 overleed. Johan trachtte van Ludwig een wonderkind te maken.
==Ludwig van Beethoven==
Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 december 1770 – Wenen, 26 maart 1827) was een Duitse componist, één van de grootste musici aller tijden. Oude geboorteregisters tonen aan dat zijn grootvader in december 1712 te Mechelen werd geboren, vandaar Van [of 'van'] Beethoven in plaats van Von Beethoven.
Een moeilijke jeugd maakte Ludwig tot een somber en wantrouwend mens. Dit werd nog verergerd door zijn oorkwaal die begon in 1801 en die uiteindelijk leidde tot volledige doofheid. Dit verhinderde hem echter niet om door te blijven componeren en dirigeren. Hij werd een van de beroemdste componisten aller tijden. Ludwig nam in Wenen in 1787 compositielessen bij [[wp:Wolfgang Amadeus Mozart|Wolfgang Amadeus Mozart]] en tussen 1792 en 1794 bij [[wp:Joseph Haydn|Joseph Haydn]]. [[wp:Antonio Salieri|Antonio Salieri]] gaf hem les tussen 1800 en 1802.
Typerend voor Beethoven is zijn indertijd vernieuwende toepassing van een Monothematische Vorm, vooral vanaf de Vijfde Symfonie. Beethovens hoogste ideaal was een synthese te bereiken van de klassieke Sonatevorm en de barokke Variatievorm, hetgeen hij uiteindelijk pas in zijn relatief onbekende late werken, ondanks zijn doofheid, wist te realiseren. Beethoven overheerste de hele Negentiende Eeuw met zijn muziek. Geen componist heeft zich aan zijn invloed kunnen onttrekken, geen componist heeft iets kunnen schrijven zonder zich rekenschap te geven van de dominantie van Beethoven. Zelfs [[wp:Johannes Brahms|Johannes Brahms]] heeft het bijna niet aangedurfd symfonieën te schrijven omdat hij werd geïntimideerd door de persoonlijkheid van Beethoven. In dat opzicht is Beethoven een der invloedrijkste personen uit de Westerse Muziekgeschiedenis geweest.
==ExtraVaria==*Zowel Johan als Ludwig waren zeer gehecht aan het portret van Lodewijk Van Beethoven, dat vervaardigd was door de hofschilder Leopold Radoux. Naar dit schilderij werd in de tweede helft van de negentiende eeuw een houtgravure gemaakt en, in 1969, een kopie in olieverf op doek. Een kopie hiervan werd aangekocht door de Cultuurraad van de Stad Mechelen.*In april 2011 werd de [[Van Beethovenbrug]] geplaatst tussen de [[Haverwerf]] en de [[Vismarkt]].*Het standbeeldje van een jonge Ludwig van Beethoven op de Haverwerf mag niet diens aanwezigheid in Mechelen doen vermoeden: zelfs zijn vader werd pas geboren na enkele andere kinderen uit het in Bonn aangegane huwelijk van zijn grootouders.
==Van BeethovenbrugGalerij==In april 2011 werd de [[<gallery style="background-color:#fafafa;font-size:88%;text-align:center;padding:0;margin-top:.75em;">Afbeelding:Van_Beethovenstraat.jpg|'''De Van Beethovenstraat'''Afbeelding:Gimycko_Mechelen_Beethovenbrug.jpg|'''De Van Beethovenbrug]] geplaatst tussen '''Afbeelding:Haverwerf Ludwig Beethoven.jpg|'''Standbeeld van de jonge Ludwig van Beethoven op de Mechelse [[Haverwerf]] en de [[Vismarkt]].''' ==Bron==*Rudi De Mets - stadsgids</gallery>
==Externe Links==
*[http://soundcloud.com/vlaamsmuzikaalerfgoed/15-nummer-15 Soundcloud - Lodewijk van Beethoven (1729) - "De Clocken van Paaschen"]
==GalerijBronnen==<gallery style="background*Rudi De Mets -color:#fafafa;font-size:88%;text-align:center;padding:0;margin-top:.75em;">Afbeelding:Van_Beethovenstraat.jpg|'''De Van Beethovenstraat'''stadsgidsAfbeelding:Gimycko_Mechelen_Beethovenbrug.jpg|'''De Van Beethovenbrug'''Afbeelding:Haverwerf Ludwig Beethoven.jpg|'''Standbeeld van de jonge Ludwig van Beethoven op de Mechelse [[Haverwerf]]'''==Voetnoten==<references group="N" /gallery>
[[Categorie:Straten]]
[[Categorie:Beroemdheden]]
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.453
bewerkingen