Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Familie Van Beethoven

1 byte verwijderd, 20 feb 2014 15:58
k
Ludwig van Beethoven: fiks oude typo
Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 december 1770 – 26 maart 1827) was een Duitse componist, één van de grootste musici aller tijden. Oude geboorteregisters tonen aan dat zijn grootvader in december 1712 te Mechelen werd geboren, vandaar Van [of 'van'] Beethoven in plaats van Von Beethoven.
Een moeilijke jeugd maakte Ludwig tot een somber en wantrouwend mens. Dit werd nog verergerd door zijn oorkwaal die begon in 1801 en die uiteindelijk leidde tot volledige doofheid. Dit verhinderde hem echter niet om door te blijven componeren en digirerendirigeren. Hij werd een van de beroemdste componisten aller tijden. Ludwig nam in Wenen in 1787 compositielessen bij [[wp:Wolfgang Amadeus Mozart|Wolfgang Amadeus Mozart]] en tussen 1792 en 1794 bij [[wp:Joseph Haydn|Joseph Haydn]]. [[wp:Antonio Salieri|Antonio Salieri]] gaf hem les tussen 1800 en 1802.
In 1802 schreef Ludwig het "Heiligenstädter Testament", een soort testament voor zijn twee broers, Carl en Johann, waarin hij zijn angst over zijn toenemende doofheid tot uitdrukking bracht. In 1818 was Ludwig van Beethoven totaal doof, maar bleef tot zijn dood componeren. Op muzikaal gebied was Ludwig van Beethoven, samen met [[wp:Carl Maria von Weber|Carl Maria von Weber]], een belangrijke schakel tussen enerzijds Barok en Classicisme, en Romantiek anderzijds. Met zijn accenten op zwakke maatdelen, zijn aan de [[wp:Mannheimer Schule|Mannheimer Schule]] ontleende Piano's en Forte's en plotselinge harmoniewisselingen heeft hij een heel eigen stijl gecreëerd. Zijn bekendste werken zijn :
*Bagatelle in A klein ("[[wp:Für Elise|Für Elise]]")
Typerend voor Beethoven is zijn indertijd vernieuwende toepassing van een Monothematische Vorm, vooral vanaf de Vijfde Symfonie. Beethovens hoogste ideaal was een synthese te bereiken van de klassieke Sonatevorm en de barokke Variatievorm, hetgeen hij uiteindelijk pas in zijn relatief onbekende late werken, ondanks zijn doofheid, wist te realiseren. Beethoven overheerste de hele Negentiende Eeuw met zijn muziek. Geen componist heeft zich aan zijn invloed kunnen onttrekken, geen componist heeft iets kunnen schrijven zonder zich rekenschap te geven van de dominantie van Beethoven. Zelfs [[wp:Johannes Brahms|Johannes Brahms]] heeft het bijna niet aangedurfd symfonieën te schrijven omdat hij werd geïntimideerd door de persoonlijkheid van Beethoven. In dat opzicht is Beethoven een der invloedrijkste personen uit de Westerse Muziekgeschiedenis geweest.
==Extra==
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.453
bewerkingen