Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Familie Van Beethoven

26 bytes toegevoegd, 18 nov 2011 13:42
geen bewerkingssamenvatting
==Beschrijving==
Wat heeft de familie '''Familie Van Beethoven''' te maken met''' [[Mechelen]]''' ? De overgrootvader '''Michiel''', van onze beroemde componist '''Ludwig Van Beethoven''', was eerder berucht dan beroemd in Mechelen.
==Overgrootvader Michiel==
De meesterbakker '''Michiel van Beethoven''', geboren 1684 in Mechelen, verdiende wat bij door handel in '''Mechelse kant, Schilderijenschilderijen, Meubels meubels en Kunst'''kunst. Uit zijn huwelijk met '''Marie-Louise Struyckers''' worden werden vier kinderen geboren van wie enkel '''Cornelis''' en '''Lodewijk''' zullen overleven. Eerst woonden ze op de '''Leermarkt''' en later ergens in de '''Peperstraat''' (Nu : [[Kanunnik de Deckerstraat]]). Aanvankelijk gaat het hem financieel voor de wind en zal hij zelfs het geld dat zijn vrouw erfde, investeren in de bouw van vier huizen. Maar hij raakt in de problemen en kan de '''verschillende schuldvorderingen''' niet meer inlossen. Er wordt beslag gelegd op de huizen. Ze ontvluchtten in 1741 Mechelen en trokken naar '''[[wp:Bonn|Bonn''' ]] waar hun zonen Lodewijk en Cornelis al geruime tijd woonden.
==Grootvader Lodewijk==
'''Lodewijkvan Beethoven''', geboren in 1712 te Mechelen en gedoopt in de '''[[Katelijnekerk]]''', had als kind muzikale aanleg. Hij kreeg vanaf de leeftijd van zes jaar een muzikale opvoeding als koorknaap in de '''[[koraalschool]] van het St.-Romboutskapittel'''. Vanaf zijn veertiende jaar krijgt kreeg hij een twee jaar durende opleiding in het Orgelspel orgelspel van de Organist organist van de '''[[Sint-Romboutskathedraal]]'''. Met negentien wordt hij benoemd tot '''Tenor tenor en Zangmeester zangmeester van het Kapittel kapittel van St.-Pieter te Leuven'''. Hij werkte zelfs als plaatsvervangend '''Dirigent dirigent van het Koor koor van de St.-Lambertuskathedraal te Luik'''. Hier wordt werd hij opgemerkt door de '''Keurvorst keurvorst van Keulen'''. Hij aanvaardt aanvaardde daarop een benoeming in Bonn, als '''Bassist bassist van het Hofkoor''' hofkoor van deze keurvorst, de '''Aartsbisschop aartsbisschop [[wp:Clemens August I van Beieren|Clemens-Augustus I van Beieren''']]. Ook in Bonn woont woonde zijn broer Cornelis die er handelaar iswas, voornamelijk in '''Was was en Kaarsen''' kaarsen en Hofleverancier hofleverancier was van de Keurvorstkeurvorst.
==Vader Michiel==
'''Michiel Van Beethoven''' en zijn zonen worden werden in 1744 failliet verklaard. De Van Beethovens keren niet meer terug naar Mechelen. Michiel zal overleed in 1749 overlijden in Bonn. De zoon van Lodewijk Van Beethoven, '''Johan''', werd als '''Hofmusicus''' hofmusicus in Bonn aangesteld en zal er trouwen met '''Maria-Magdalena Keverich'''. Zijn zoon '''Ludwig''' wordt werd in Bonn geboren in 1770 en was pas drie jaar oud toen zijn grootvader Lodewijk in 1773 overleed.
==Ludwig van Beethoven==
Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 december 1770 – 26 maart 1827) was een Duitse componist, één van de grootste musici aller tijden. Oude geboorteregisters tonen aan dat zijn grootvader in december 1712 te Mechelen werd geboren. Vandaar '''Van Beethoven''' in plaats van '''Von Beethoven'''.
'''Michiel van Beethoven''' trachtte van Ludwig een wonderkind te maken. Een moeilijke jeugd maakte Ludwig tot een somber en wantrouwend mens. Dit werd nog verergerd door zijn oorkwaal die begon in 1801 en die uiteindelijk leidde tot '''volledige doofheid'''. Dit verhinderde hem echter niet om door te blijven '''componeren en digireren'''. Hij werd '''een van de beroemdste Componisten''' componisten aller tijden. Ludwig nam in '''Wenen''' in 1787 compositielessen bij '''[[wp:Wolfgang Amadeus Mozart''' |Wolfgang Amadeus Mozart]] en tussen 1792 en 1794 bij '''[[wp:Joseph Haydn'''|Joseph Haydn]]. '''[[wp:Antonio Salieri|Antonio Salieri''' ]] gaf hem les tussen 1800 en 1802.
In 1802 schreef Ludwig het '''"Heiligenstädter Testament'''", een soort testament voor zijn twee broers, '''Carl en Johann''', waarin hij zijn angst over zijn toenemende doofheid tot uitdrukking bracht. In 1818 was Ludwig van Beethoven totaal doof, maar bleef tot zijn dood componeren. Op muzikaal gebied was Ludwig van Beethoven, samen met '''[[wp:Carl Maria von Weber|Carl Maria von Weber''']], een belangrijke schakel tussen enerzijds '''Barok en Classicisme, en Romantiek''' anderzijds. Met zijn accenten op '''Zwakke Maatdelen'''zwakke maatdelen, zijn aan de '''[[wp:Mannheimer Schule|Mannheimer Schule''' ]] ontleende '''Piano's en Forte's''' en plotselinge '''Harmoniewisselingen''' harmoniewisselingen heeft hij een heel eigen stijl gecreëerd. Zijn bekendste werken zijn : *9 '''[[wp:Symfonie|Symfonieën''']], waarvan de laatste met 4 zangsolisten en koor, met het slotkoor '''"Ode an die Freude''' " op tekst van '''[[Wikipedia:Friedrich von Schiller|Friedrich von Schiller]]'''*32 '''[[wp:Pianosonate|Pianosonates''' ]] *33 variaties op een [[wp:Wals (muziek)|wals ]] van '''[[wp:Anton Diabelli|Anton Diabelli''' ]] voor Piano Solo piano solo
*10 concerten voor solo-instrumenten en orkest, waaronder 5 pianoconcerten en 1 vioolconcert
*16 [[wp:Strijkkwartet|strijkkwartetten]]. *Overtures : '''"Corolianus, Egmont en Leonore " (I, II en III) '''*1 opera : '''"Fidelio''' " *Diverse '''Kamermuziekwerken[[wp:Kamermuziek|kamermuziekwerken]], Oratoria [[wp:Oratorium|oratoria]] en Liederen'''liederen*Bagatelle in A klein ('''"[[wp:Für Elise|Für Elise''']]")
Typerend voor Beethoven is zijn indertijd vernieuwende toepassing van een '''Monothematische Vorm''', vooral vanaf de '''Vijfde Symfonie'''. Beethovens hoogste ideaal was een synthese te bereiken van de '''Klassieke klassieke Sonatevorm en de Barokke barokke Variatievorm''', hetgeen hij uiteindelijk pas in zijn relatief onbekende late werken, ondanks zijn doofheid, wist te realiseren. Beethoven heeft overheerste de hele Negentiende Eeuw overheerst met zijn muziek. Geen componist heeft zich aan zijn invloed kunnen onttrekken, geen componist heeft iets kunnen schrijven zonder zich rekenschap te geven van de dominantie van Beethoven. Zelfs '''[[wp:Johannes Brahms|Johannes Brahms''' ]] heeft het bijna niet aangedurfd symfonieën te schrijven omdat hij werd geïntimideerd door de persoonlijkheid van Beethoven. In dat opzicht is Beethoven een der invloedrijkste personen uit de Westerse Muziekgeschiedenis geweest.
==Extra==
Zowel Johan als Ludwig waren zeer gehecht aan het portret van Lodewijk Van Beethoven, dat vervaardigd was door de Hofschilder '''hofschilder Leopold Radoux'''. Naar dit schilderij werd in de tweede helft van de negentiende eeuw een '''Houtgravure''' houtgravure gemaakt en, in 1969, een kopie in '''Olieverf olieverf op doek'''. Een kopie hiervan werd aangekocht door de '''Cultuurraad van de Stad Mechelen'''.
==Beethovenbrug==
In april 2011 werd de '''Beethovenwandelbrug''' geplaatst tussen de [[Haverwerf]] en de [[Vismarkt]].
==Bron==
Controleur, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
12.796
bewerkingen