Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Familie Cuypers

6.300 bytes toegevoegd, 15 okt 2011 16:21
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Translation : Historian from Mechelen ==Beschrijving== '''Daniel Frans Cuypers''' (Danielis Francisci Cuypers) werd geboren te Mechelen op 22 november 1653 en...'
[[Translation]] : Historian from Mechelen

==Beschrijving==
'''Daniel Frans Cuypers''' (Danielis Francisci Cuypers) werd geboren te [[Mechelen]] op 22 november 1653 en overleed te Mechelen op 4 maart 1725. Daniel Frans Cuypers was [[wp:Adel|edelman]] ([[wp:Jonker (persoon)|jonker]]), [[wp:Jurist|jurist]], [[wp:Historicus|historicus]] en [[wp:Raadsheer|raadsheer]] bij de [[Grote Raad van Mechelen]]. <ref> [http://books.google.be/books?id=GrZFWqnwgGIC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Daniel+Frans+Cuypers+Mechelen&source=bl&ots=slx5rECh6x&sig=49OJrhdRsYQtrxgJA-NU6cJAFS8&hl=nl#v=onepage&q=Daniel%20Frans%20Cuypers%20Mechelen&f=false “De hoed en de hond – Geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden 1715-1794” – Tom Verschaffel]</ref> Daniel Frans Cuypers’ zoon Willem (Guillaim) was advocaat van de Grote Raad. <ref>[http://books.google.be/books?id=ImdDAAAAcAAJ&pg=PA726&lpg=PA726&dq=cuypers+mechelen&source=bl&ots=Z4UAGK0Qyq&sig=rv9vrtceyDN16p5j9ugdABSifRM&hl=nl#v=onepage&q=cuypers&f=false ‪Tractaet van grondt-proceduren, ofte Uyt-werckinghe van de actie” – Petrus en Guilliam Cuypers]</ref>

==Biografie==
Daniel Frans Cuypers volgde les aan het college van de [[wp:Jezuïeten|Jezuïeten]] in Mechelen, waar hij werd onderwezen in de beginselen van de [[wp:Letterkunde|letterkunde]]. In datzelfde college volgde Daniel Frans Cuypers, vanaf 1673, een opleiding in de [[wp:Rechtsgeleerdheid|Rechten]].

Na een reis langs [[wp:Frankrijk|Frankrijk]], [[wp:Piemonte|Piemonte]], [[wp:Toscane|Toscane]] en [[wp:Rome (stad)|Rome]] (1677), keerde Daniel Frans Cuypers terug naar Mechelen waar hij, in 1681, tot [[wp:Schepen|schepen]] werd verkozen.

Daniel Frans Cuypers vervulde een aantal stedelijke functies, waaronder die van [[wp:Griffier|stadsgriffier]], [[wp:Oorkonde|charterbewaarder]] en hield hij zich bezig met de [[wp:Archief|archieven]] van de stad Mechelen, in opvolging van Nicolaes Antoon van der Laen. <ref>[http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/node/126 Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en 
Kunst van Mechelen]</ref> Daniel Frans Cuypers woonde in de Mechelse [[Begijnenstraat]]. <ref>[http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/3796 VIOE]</ref>

Zijn passie echter waren [[wp:Boek (document)|boeken]] en zeldzame [[wp:Handschrift (boek)|handschriften]]. Hierdoor bezat Daniel Frans Cuypers een indrukwekkende [[wp:Bibliotheek (algemeen)|bibliotheek]], die hij ook openstelde voor andere historici. Doch zijn verzameling reikte verder dan dat : zeldzaamheden zoals oude en nieuwe [[wp:Medaille|medailles]], kruipende dieren, [[wp:Insecten|insecten]], [[wp:Schelp|schelpen]], [[wp:Mineraal|mineralen]], vreemde [[wp:Werktuig|werktuigen]], [[wp:Bloem (plant)|bloemen]] en [[wp:Planten|planten]] behoorden tot zijn vele [[wp:Verzamelen|verzamelingen]]. <ref>[http://books.google.be/books?id=FBwYAAAAMAAJ&pg=PA166&lpg=PA166&dq=Daniel+Frans+Cuypers+malines&source=bl&ots=I4bZl7i9t6&sig=URhAUHeYLjsMHYXHe18w-sNoLig&hl=nl#v=onepage&q&f=false Biografisch woordenboek der Nederlanden]</ref>

Tevens verzamelde Daniel Frans Cuypers [[wp:Document|documenten]] die hij verwerkte in zijn “Privilegia et monumenta civitatis ac provinciae Mechliniensis”. Gekend is ook zijn “Chronyck ende beschryvinghe van de geschiedenissen voorgevallen in en ontrent de stadt Mechelen”.

Ook zijn kleinzoon, [[wp:Graaf (titel)|graaf]] Jozef Ferdinand Ghisleen Cuypers (zoon van Jan Frans Daniel Josef Cuypers 1700-1762), hield zich bezig met het verzamelen van historisch bronmateriaal wat eindigde in diens “Provincie, stad ende district van Mechelen – Opgeheldert in haere kercken, kloosters, kapellen” uit 1770. Jozef Ferdinand Ghisleen Cuypers was, net als zijn grootvader, heer van Alsingen en [[wp:Rijmenam|Rijmenam]].

==De Peoene==
Daniel Frans Cuypers werd, in 1706, aangesteld tot hoofd van de [[wp:Rederijker|rederijkerkamer]] “[[Theater De Peoene|De Peoene]]” in Mechelen.

==Verhandelingen door D.F. Cuypers==
*”Inventaris vande privilegien, muniraenlen, brieven, vonnissen ende bescheeden der stadt ende provincie van Mechelen - Vernieuwd den 7 en november 1702” <ref>[http://books.google.be/books?id=iIdBAAAAcAAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=Danielis++Francisci+Cuypers&source=bl&ots=iChcRmKMY8&sig=QSaRXjZVr6Ld8rxiIsQWqkkA_JU&hl=nl#v=onepage&q=Danielis%20%20Francisci%20Cuypers&f=false “Collection de documens inédits concernant l'histoire de la Belgique” - Louis Prosper Gachard]</ref>
*”Tafel vande materie van de privilegien der stadt ende provincie van Mechelen, beginnende van acht augusli achl hondert t* seventigh tôt het jaer seventhien hondert (ses), op syn ordre gestelt”
*”Beschryvinge van de oudheyt en geschiedenisse van Mechelen, van 661 tot het jaer 1574”

[http://www.archive.org/stream/inventairedesar01belgoog/inventairedesar01belgoog_djvu.txt Bron]

==Rijmenam==
Rijmenam kwam, in 1607, in de handen van Daniel Frans Cuypers na de [[wp:Slag bij Rijmenam|Slag van Rijmenam]] tussen het [[wp:Leger van Vlaanderen|Spaanse leger]] en de [[wp:Staatse leger|Staatse Troepen]], die het hele dorp hadden platgebrand en verwoest. Het zou 20 jaar duren alvorens het dorp heropgebouwd was.

De laatste heer van Rijmenam was Frans Corneel Cuypers. De grote paal uit 1773, ten zuiden van het centrum – op de grens met [[wp:Keerbergen|Keerbergen]] en de provincie [[wp:Brabant (provincie)|Brabant]], bevat het [[wp:Wapenbord|wapenschild]] van de familie Cuypers, [[wp:Heer (feodalisme)|heren]] van Rijmenam. <ref>[http://books.google.be/books?id=rKjn0nQrkzcC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=Daniel+Frans+Cuypers+Mechelen&source=bl&ots=Mj2ULIsxzD&sig=f4_JZ-SwlFp-VS2BOp4CLzXKdrw&hl=nl#v=onepage&q=Daniel%20Frans%20Cuypers%20Mechelen&f=false Gids voor Vlaanderen – 2007]</ref>

==Boeken==
*”De edele familie Cuypers” – Muyldermans - 1925

==Externe links==
*[http://books.google.be/books?id=1mRbAAAAQAAJ&pg=PA23&lpg=PA23&dq=Danielis++Francisci+Cuypers&source=bl&ots=RaiiqvDbOR&sig=SFmcXz3XNNws1XUdXhvvXFdRYLI&hl=nl#v=onepage&q=Danielis%20%20Francisci%20Cuypers&f=false “‪Notice sur les archives de la ville de Malines” - Louis Prosper Gachard]

==Voetnoten==
<references/>

==Bericht==
Deze pagina is beveiligd tegen spam of vandalisme. Fout ontdekt ? [mailto:[email protected] Mail ons]

[[Categorie:Beroemdheden]]
Controleur, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
12.874
bewerkingen