Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Rombout Nicolaas Van den Eynde

English.gif Canon / Writer from Mechelen

Rombout Nicolaas Van den Eynde werd geboren te Mechelen op 4 januari 1697 en overleed te Mechelen op 30 januari 1765. Rombout Nicolaas Van den Eynde was een kanunnik, schrijver en letterkundige.

Inhoud

Biografie

Rombout Nicolaas Van den Eynde studeerde aan het Mechels seminarie. Hierdoor bracht hij het tot onderpastoor in het Oostvlaamse Schorisse.

Een tijd later werd Rombout Nicolaas Van den Eynde benoemd tot kanunnik in Mechelen, waar hij verbleef tot aan zijn dood.

Tijdens die periode schreef Rombout Nicolaas Van den Eynde een Mechelse kroniek. Deze kroniek behandelde een heleboel Mechelse onderwerpen vanaf het jaar 1700 tot 1765. Tijdens zijn leven bestonden er enkel zijn handschriften, doch diens kroniek werd later postuum, in 1770, in druk uitgegeven onder de titel “Provincie, stad ende district van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, kapellen, godshuysen, gilden, publieke plaetsen als oock alle opschriften, grafschriften, enz” te Brussel, door de drukker en boekverkoper J.B. Jorez. [1]

Voor dit naslagwerk werkte Rombout Nicolaas Van den Eynde samen met de Mechelse graaf en historicus Jozef Ferdinand Ghisleen Cuypers, kleinzoon van de Mechelse historicus Daniel Frans Cuypers, en met de Mechelse kannunik en historicus Cornelius van Gestel. [2]

In dit boek vindt de lezer ook informatie over de Mechelse edelman en politicus Gerard van den Daele (pag.112)

Boeken

Een biografie van Rombout Nicolaas Van den Eynde is opgenomen in het “Biografisch woordenboek der Noord-en Zuidnederlandsche letterkunde” van F. Jos. Van den Branden en J.G. Frederiks.

Externe links

Voetnoten