About Overlegpagina BijdragenTot uw dienst!

Alle vragen in verband met deze encyclopedie of mijn bijdragen/acties mogen gesteld worden.
Let op! Deze pagina staat publiek... Maakt u liever gebruik van e-mail, is mijn adres [email protected]


Klik hier voor een nieuw bericht (click here to write a new message).


Archief

Zie hieronder voor de vorige berichten op deze overlegpagina...


2008-2009 · 2010 - 15/08/2013


VerwijzingenBewerken

Dag Henning.

Het grote aantal soorten 'links' heeft wel goede redenen, maar ook ik vind het soms wat overdreven. Toch is dit de m.i. in huidige situatie beste algemene volgorde:

  • Galerij (links naar foto's op Mechelen Mapt, horen eerst om niet te gauw een lezer van ons weg te sturen want hij komt dan allicht niet meteen terug)
  • Filmlinks (links naar video's elders; hun gestandaardiseerde aard maakt terugkeer naar Mechelen Mapt wel minder onwaarschijnlijk en hun kleintjes zichtbaar [nog stilstaand] beeld vraagt er visueel om, om meteen na de Galerij te staan)
  • Zie ook (links naar artikels op Mechelen Mapt, horen eerst om niet te gauw een lezer van ons weg te sturen want hij komt dan allicht niet meteen terug)
  • Externe links (links naar artikels of niet bij ons kleintjes getoonde foto's elders). Een speciaal geval was wat o.m. Cavalcade doet om die externe fotolinks toch klein te tonen en nog steeds doet maar 2013-11-16 onder 'Galerij' gebracht - zie verder).
  • Bronnen (steeds extern, maar te onderscheiden van louter aanvullende info)
  • Voetnoten (interessant maar te veel voor de oppervlakkiger lezer ofwel te zeer de leesbaarheid van het artikel bemoeilijkend; maar ook die tekstjes dienen een bronvermelding te kunnen krijgen doch de wikisoftware laat niet toe om vanuit een 'group' naar een andere 'group' of de algemene [zonder 'group'] groep, of omgekeerd, te linken; die bronnen moeten daarom direct bij de betreffende voetnoten verschijnen en dan is het best om 'Voetnoten' meteen onder 'Bronnen' te plaatsen.

Aangezien 'Bronnen' dikwijls ook nuttige externe links zijn, verschijnt hun hoofdstuk meteen na 'Externe links'. Aangezien zowel 'Bronnen' als 'Voetnoten' een terugkeer-naar-waar-je-was-in-de tekst bieden, staan die best helemaal onderaan (dat is trouwens ook waar men 'Voetnoten' verwacht).

'Zie ook' zou in principe ook wel boven 'Galerij' kunnen staan, maar 'Galerij' en 'Filmlinks' illustreren echt het onderwerp van het artikel, wijl 'Zie ook' wegvoert naar slechts aanverwante onderwerpen; dat zou ongepast zijn vooraleer die echt illustrerende hoofdstukken gezien zijn.

Al bij al is het artikel Cavalcade misschien het netste voorbeeld, waarbij Filmlinks geen apart hoofdstuk werd. Maar met de vele bestaande artikels, zou ik die niet allemaal willen gaan omvormen. Volgens mij zouden de foto's uit onze 'Galerij'-en ook op die manier in datzelfde hoofdstuk kunnen geplaatst worden, al deed ik dat oorspronkelijk niet om onze Galerijman niet af te schrikken door die grotere complexiteit van juiste plaatsing; ook daarbij geldt dat alles meteen omwerken, onbegonnen werk is. Bovendien kent dat artikel geen 'Zie ook'. Als die er wel zou zijn of de 'Galerij' binnen een hoofdstuk voor links zou gebracht worden, zouden we dat onder 'Verwijzingen' [i.p.v. nu 'Externe links'] moeten plaatsen; hoe gaan we dan ervoor zorgen dat de 'Zie ook'-links steeds boven alle van onze site wegvoerende externe links blijven?

Behoudens zeer goede reden, zullen we voorlopig en tot er veel mankracht beschikbaar zou komen, best de 'vaste' algemene volgorde quasi overal handhaven (of bij een bewerking aldus plaatsen, want er werd als wel eens zonder enige reden van afgeweken).

In het algemeen zou ik 'Zie ook' liefst helemaal vermijden: als het een voldoende verwant onderwerp is, zou het betreffende artikel in de eerste plaats al in de artikeltekst moeten gelinkt zijn, en anders vrijwel zeker in een categorie thuishoren waarin ook dat artikel staat zodat wie zich in aanverwante zaken interesseert best even op de getoonde categorielink van zijn/haar interesse klikt.
Sjablonen als 'Bruggen' blijven best grote uitzonderingen; dit valt normaal toch onder de categorielink; voor Bruggen is echter de onderlinge geografische plaatsing van belang en dat blijkt niet uit een categorie want we willen daar ook geen te groot aantal van moeten opsplitsten. Het nut van een sjabloon voor 'Stations' met het stationsproject leek me dan op het eerste zicht afwezig, maar bij nader inzien zijn er bij het stationsproject zoveel uiteenlopende onderwerpen betrokken dat 1 categorie ervoor onmogelijk te maken valt. Goede oplossing, dus.
SomeHuman 2013-11-15 04:48 (UTC=CEST-2)

Als het van mij afhangt wordt alles onder één h2 gezet met eventueel onderverdelingen als die lijst te lang wordt. De 'zie ook' vind ik nogal informeel... daarom liever verwijzingen, hoewel de kop 'verwijzingen' direct in conflict met de references kan komen. Verder ben ik het erover eens dat belangrijke links al in de tekst vermeld horen te staan. Om allerlei nutteloze en korte kopjes te vermijden hanteer ik vaak een oplossing als volgt:
==Links==
* [[interne link]]
* [[interne link 2]]
* [http://externelink.be ExterneLink] - gevatte uitleg
<references />
Laat maar weten wat je ervan vindt | Cartoonist | Contact | 15 nov 2013 13:55 (UTC)
'Zie ook' en 'See also' zijn noch formeel, noch informeel; wel zijn velen ermee vertrouwd door Wikipedia. Zonder aparte kopjes wordt het een warboel en zal geen vaste volgorde naargelang in- of extern gelinkt wordt, volgehouden blijven. Eén h2 met h3-onderverdelingen maakt de lijst kopjes alleen nog wat langer. Dus zoals ook jij vindt, 'Zie ook' voorkomen; als een ellenlang artikel zoals Cavalcade dat kan, zou dat ook elders wel moeten lukken door de tekst wat te herschrijven of aan te vullen; als er desondanks toch eens een uitzonderlijke andere gelegenheid zou overblijven, hou ik het desnoods maar op 'Zie ook', liever dan een algemeen kopje waaruit niet eens zou blijken dat het de bedoeling heeft externe links te ontvangen en van waaruit de lezer niet meteen zou verwachten naar andere sites geleid te worden. Kortom: liever eens een hoogst uitzonderlijk geval dat minder ideaal is, dan een titeltje van ongewenste bewoording dat dan ook al gauw in veel normale goede artikels zou opdagen.
<references /> omvat niet alle bronnen, zie opnieuw bijvoorbeeld Cavalcade: sommige artikels steunen grotendeels op 1 of meer bronnen die dan niet overal met tal van indexjes in de tekst gelinkt worden (ook al kunnen er eventueel indexjes naar andere bronnen in staan). Toch moet absoluut duidelijk zijn welke links [of niet-gelinkte verwijzing naar een boek], bronnen zijn. Een artikel, zeker op gelijk welke wiki of persoonlijke site, zonder kopje 'Bronnen', beschouw ik van meet af aan als 'vermoedelijk gezwets' en dan kan best dat ik het niet eens lees.
Het kopje 'Filmlinks' zou kunnen verdwijnen. In Cavalcade stonden er zulke links onder de kop 'Externe links' meteen volgend op de links naar fotosites. In de meeste gevallen zouden die Filmlinks (eventueel met en volgend op links naar zulke externe fotogalerijen) onder de kop 'Galerij' meteen onder de fotogalerij (met links naar foto's op MM) kunnen gezet worden: die titel specifieert niet of er in- dan wel extern gelinkt wordt en ook niet of het om foto's dan wel filmpjes gaat, terwijl visueel toch duidelijk is welke filmpjes zijn.
Eventuele [zeldzame] links naar filmpjes die we niet in een 'youtube' kunnen tonen, volgen dan onder die welke wel in een 'youtube' getoond worden. De getoonde visuals (fotogalerij en youtubegalerij) maken zo als het ware in de plaats van titeltjes scheidingen tussen de types. Ik paste zopas Cavalcade op die manier aan. Als eens geen 'youtube' voorkomt maar wel een link naar een ander filmpje of filmpjesgalerij, kan de korte tekst van die link "film" vermelden. Links naar foto- of filmgalerijen met ook veel ofwel lezenswaardige begeleidende tekst, blijven wel onder de kop 'Externe links' thuishoren.
Het totaal aantal kopjes voor de zeer veel soorten verwijzingen wordt door voorkomen van 'Zie ook' en door simpelweg de kop 'Filmlink' te wissen [met inhoud zo nodig verplaatst onder 'Galerij' alsook de pure eventuele foto- en zeldzame videolinks vanonder 'Externe links'], beperkt tot maximaal 4 - heel redelijk én ordelijk. Het kan meteen toegepast worden, zonder noodzaak om snel alle artikels (mits hun layout de huidige standaardvolgorde van zes kopjes respecteerde) om te werken; dat kan geleidelijk naargelang artikels bewerkt raken.
SomeHuman 2013-11-15 23:01 - 2013-11-16 03:31 (UTC=CEST-2)

Overbodige artikelsBewerken

Cartoonist, Gimycko plakt geregeld gauw een paar zinsneden in een nieuw artikel over onbenullige personen, zoals ook Henricus en Cornelius Lancilottus. Geen probleem als die artikels een beetje op punt zouden staan, maar in een categorie 'Personen' i.p.v. meer specifiek, en met wat taal- en stijlfouten die te verbeteren zijn... Die kerels schreven "naslagwerken"? Wie sloeg die er ooit zoal op na, en vooral: waarover gaan die dan wel? Gimycko plaatste nogal wat Wikipedialinks onder alledaagse Nederlandstalige termen; we gaan toch niet veronderstellen dat de lezers van MM aan de reeks Latijnse titels voldoende informatie zouden hebben, zou ik denken. Als jij voortdurend tijdig achter hem wil aancrossen mag de database nog meer aanzwellen. Anders wordt het jullie persoonlijke speeltuintje. Ik waardeer Gimycko's inspanningen van de laatste tijd (meestal zeer behoorlijk in vergelijking met vroeger maar toch zelden in volwaardige publicatiestaat), maar er zijn veel dringender artikelen te scheppen dan over de een of andere prior die althans volgens het artikel niets bijzonders schijnt uitgespookt te hebben en die toevallig in Mechelen geboren was doch zijn leven elders doorbracht en dan zonder enigerlei relatie tot Mechelen.

Heb je enig idee over hoeveel 'stomme' kanunniken er in Mechelen ooit bestaan hebben? En ieder daarvan zal wel 1 (EEN) tekstje geschreven hebben, zeker. Hendrik Luytens is minder een artikel waard dan jij, Gimycko of ikzelf - althans voortgaande op het weinige dat in het door mij verwijderde en door jou m.i. lichtzinnig teruggeplaatste "artikel" (What's in a name?) staat. En ik ga toch ook geen artikel over elk van ons schrijven, weet je. Bedenk dat ik wel een opmerking bij een van de Lancilottussen plaatste, maar slechts Luytens verwijderde. Er zijn een paar jaar terug op het Sint-Romboutskerkhof tal van 'naamloze' Mechelaars ontgraven die elk zo belangwekkend waren als een zoveelste pastoor van Muizen. Maar van clerici is er altijd wel ergens een beschrijving bijgehouden geweest. Als die interessant is, kan er een artikel op MM over komen - met de interessante gegevens, wel te verstaan. Anders is het louter voer voor archiefonderzoekers.

Je testsjabloon 'Geenbron' is overbodig met slechts 1 auteur die nieuwe artikelen aanmaakt zonder zijn bron(nen) te vermelden. Daarin stak ik al veel teveel tijd. Als Gimycko zijn bron (zelfs niet perfect gestandaardiseerd) zou vermelden, zou ik tenminste kunnen terugvinden wat er eigenlijk bedoeld is of hoort te zijn. Bovendien volstaat het niet slechts 1 bron te vinden en daarop een artikel te baseren. Dat is het grootste probleem: Gimycko schrijft artikels die geregeld zeer belangrijke aspecten volkomen ontberen, omdat hij zich op "iets" baseert dat hij "ergens" tegenkwam. Een artikel vergt echt wel even zoekwerk op Google om helder te zien wat erin moet of niet: een kwestie van evenwichtigheid.
SomeHuman 2014-08-09 18:35-22:50 (UTC=CEST-2)

Maar het is dan ook niet de bedoeling dat artikels van de allereerste keer goed zitten... Ik heb de lezer daarvoor ook gewaarschuwd. We kunnen niet garanderen dat alle informatie op deze website correct is. Dat het zo correct mogelijk is, is ons streefdoel en ons middel daartoe is de wiki. Iedereen kan het aanpassen. Als je dat niet serieus vindt, onprofessioneel of wat dan ook, is dat jouw zaak. Ik heb ook liever dat er een bron is, al was het maar voor het auteursrecht. Dat mensen Mechelen Mapt als referentie opgeven is flatteus, maar uiteindelijk claimen wij geen absolute waarheden en zijn die referenties altijd op eigen risico. Ik begrijp wel dat je ongerust bent daarover en dat je je activiteit aan een serieus, degelijk, deugdelijk concept wilt wijden, maar vestig liever hoop op meer lezers als gevolg van een meer uitgebreide database en alzo meer kans op verbetering. Wikipedia is ook zo begonnen, maar dan nog straffer: een oneliner en een categorie... Cartoonist | Contact | 10 aug 2014 14:43 (UTC)
"Wikipedia" is een (betwistbaar) succes dankzij de Engelstalige. Daar vliegt een artikel als Hendrik Luytens er meteen zonder pardon uit wegens "not noteworthy". Bij de Lancilottussen zou iets als jouw testsjabloontje verschijnen en een aanvraag ingediend worden tot vernietiging wegens "not noteworthy", met weinig kans te overleven indien niet zeer gauw iemand de zaak wat interessanter laat blijken en dat goed verdedigt. Het probleem is, dat bij ons niemand artikels achteraf verbetert wegens veel te weinig schrijvers. Daarom moeten de twee die wel geregeld iets opmaken, dit zelf al behoorlijk goed doen - eventueel in meerdere etappes, maar wel alvorens tot de aanmaak van andere halfslachtige artikels over te gaan waar niet meer naar omgekeken wordt. De bronvermelding is een kleine moeite, want Gimycko zuigt zelden een artikel uit zijn duim; hij hoeft slechts te vermelden waar hij zich op baseerde. Dat laat mij tenminste toe binnen een redelijke tijd het zaakje na te zien en desnoods op punt te stellen.
SomeHuman 2014-08-10 22:06 (UTC=CEST-2)

Wijk TervuursesteenwegBewerken

'Tervuursesteenweg' is nog steeds een aparte wijk. Zie http://www.mechelen.be/771/neighbourhoods straight from the horse's mouth.
SomeHuman 2014-08-22 18:29 (UTC=CEST-2)

Bewerkinghulp tonenBewerken

In css zitten nieuwe definities die algemeen toegepast worden voor onze kadertjes met eventueel bijschrift bij kaartje, afbeelding, galerij, video's en nu ook geheel nieuw: tabellen. Alles in dezelfde stijl, uiterlijk maar ook in de code (zo is een <div class="FrC"> bij een 'frame caption', bijschrift, zowel onderaan googlemap als onderaan een tabel. En rechts uitlijnen van een kaartje, van een afbeelding met tooltip, en van een tabel gebeurt steeds met een <div class="FrR"> 'frame right'. In Edittools is alles compleet aangepast. Zie Overleg_gebruiker:Gimycko#Bewerkinghulp_tonen a.u.b.
SomeHuman 2014-08-28 04:53 (UTC=CEST-2)

Er is nog meer aan toegevoegd. Zie Overleg_gebruiker:Gimycko#Bewerkinghulp_tonen a.u.b.
SomeHuman 2014-09-04 15:55 (UTC=CEST-2)

Mooi zo. Goed gestructureerd | Cartoonist | Contact | 11 nov 2014 14:27 (UTC)
Hoera ! Henning is terug ! :-D --Gimycko 11 nov 2014 14:51 (UTC)

Lay-out en links overhoopBewerken

Dag CartoonistHenning,

Blijkbaar schort er nogal wat aan recent toegebrachte wijzigingen, al ken ik de oorzaak en de dader niet (maar vermoed een verse Wikimediaversie):
Links naar heden plots onbestaand bevonden pagina's (rode links) die eerder correct linkten:

  • bij bewerken, naar Mechelen_Mapt:Auteursrechten
  • zie vooral ook ons met 'welkom'-sjabloon verwezenlijkt standaardwelkomwoordje, bijvoorbeeld bij de laatste nieuwe gebruiker: 2 andere dode links!

Allicht zijn er zo nog meer...

Bovendien blijkt bij het aanmaken van een nieuwe pagina volgende waarschuwing te verschijnen:

OPGELET: Common.js en MediaWiki:Newarticletext zouden (opnieuw) moeten overeenstemmen!

Meld dat a.u.b. aan een beheerder van deze wiki
want dit kan aanmaken van een nieuwe pagina ernstig bemoeilijken.

Ik zal die controle wel zelf ooit ingelast hebben, in verband met een js-beveiliging tegen nitwits bij aanmaak van een nieuwe pagina. Het aanmaken van een gebruikerspagina en van diens overlegpagina lukten ondanks de opgemerkte discrepantie gelukkig nog wel; ik hoef niet uiterst onmiddellijk maatregelen te nemen.
Weet jij iets meer dan ik? Ik wil niets beginnen te wijzigen zonder te weten of iets misschien zou teruggedraaid worden.
Update: Op 2018-10-19 gewijzigd : euvel opgelost. — SomeHuman 2018-12-25 11:14 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Eerder bestaande definities en/of extra functies zijn blijkbaar buiten werking. Bijvoorbeeld is 'Extra's bij bewerken' om zeep omdat de 'charinsert'-tags niet meer herkend worden. Dat is nochtans ronduit onmisbaar. Van de nochtans best geschikt geachte achtergrondkleuren vielen er enige domweg weg.

De lay-out is ook veranderd, met het zoekvenstertje rechts (als sedert lang op Wikipedia) in plaats van links bovenaan. Omdat mijn laptopscherm naar de vaantjes is, werk ik tijdelijk op een oud VGA-scherm. In ieder geval bij die schermbreedte van slechts 1.024 pixels, blijkt de zoekvoorbeeldtekst "Zoeken" te laag in dat zoekvenstertje te staan (tot men iets ingetikt heeft). Ook ben ik niet gelukkig met de 'Legenda' bij 'Recente wijzigingen' (vooral door een te brede zin, waardoor links ervan te weinig ruimte overblijft om dat deel netjes te tonen); die 'Legenda' bleek steeds opengeklapt te verschijnen, tot ik ze dichtklapte.
Ook is niets er mooier op geworden in die lay-out, inzonderheid de algemene hoofding (Grote Marktpanorama) komt me minder aantrekkelijk voor en mijn persoonlijke gebruikerspagina raakte mee om zeep.

Een gewoon artikel lijkt me om te lezen toonbaar gebleven maar ook daarin hangt na omlaagscrollen "{ingelogde gebruikersnaam} Berichten Instellingen Volglijst Logboek Afmelden" te storen, wegens nu dezelfde achtergrondkleur als die van het artikel alsof 'in' het artikel.

Met zulke brolsoftware blijf ik niet werken, vooral vermits ik nog geen enkele verbetering opmerkte.
SomeHuman 2017-09-19 23:22-01:59 (UTC=CEST-2)

De server blijft serieus knudde. Elke keer dat hij (alweer) uitvalt, zijn dingen verdwenen of komen ze gefragmenteerd terug. --Gimycko (overleg) 20 sep 2017 16:10 (UTC)
De Cartoonist leerde zijn volk weer netjes te zoeken. Weet hij ook hoe of waar <charinsert> opnieuw functioneel te maken voor Edittools (Extra's bij bewerken)?
SomeHuman 2018-02-09 01:34 (UTC=CEST-2)
Ik weet niets meer behalve het feit dat Carl Mechelen Mapt naar speciaal hoekje van een van zijn servers heeft moeten zetten als een soort beschermingsmaatregel tegen de andere wiki's die hij in zijn beheer heeft. Dat was in de tijd dat MM nog op versie 1.12 ofzo bleef draaien. De verouderde software en onze speciale tools die erop functioneerden maakten de wiki en in extenso de rest van de Uncyclomedia-projecten erg vatbaar voor spam. Carl heeft alsnog een nieuwe MediaWiki-versie geïnstalleerd, waardoor een hoop vroegere functies en tags niet meer gelden of onbruikbaar worden. Het was volgens mij dat of een continue strijd tegen spam. Voor alle functies, tags, hooks e.d. zie Speciaal:Softwareversie. Misschien is er een alternatief? Waarmee ik dus niet wil zeggen dat het een gelukkige situatie is dat je onzeker bent of de gebruikte functies de update zullen overleven... Ik ga zelf dit weekend mij bezighouden met de layout | Cartoonist | Contact | 9 feb 2018 20:01 (UTC)
}SomeHuman 2018-12-21 12:54 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

StatistiekenBewerken

Dag Henning,

Mechelen Mapt:Statistieken lijkt me overbodig: Het drietal (belangrijke) pagina's die ernaar linken kan allicht best rechtstreeks de link van de eerste lijn krijgen. De enige overige inhoud is een nu dode link naar een andere naamruimte. Of bestaat die pagina elders of bij een andere naam?

De pagina Mechelen Mapt:Historiek heb ik eerst blanco gemaakt en dan verwijderd: Geen enkele pagina linkte ernaar; het was de enige pagina in een overigens onbestaande categorie en bevatte louter verouderde gegevens van slechts 1 moment (in 2006) en een link naar Speciaal:Statistics, dat huidige statistieken toont maar een ongewenste naam draagt. Die Engelstalige komt overigens (zonder zichtbare 'doorverwezen van') netjes terecht in Speciaal:Statistieken.
SomeHuman 2018-12-25 01:52 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Speciale pagina's: 'Gegevens en -hulpmiddelen': 'Statistieken' → Statistieken: 'Gebruikersstatistieken': 'Actieve gebruikers (ledenlijst) (Gebruikers die in de afgelopen 30 dagen een handeling hebben uitgevoerd)' rapporteert 2 (ik ken er meer) → Actieve gebruikers (Speciaal:ActieveGebruikers), waaruit (volgens een cache die hooguit 30 dagen oud heet) blijkt dat we allemaal een maand Doornroosje speelden. Hoezo? Bij 'Gebruikers worden weergegeven vanaf' vulde ik eerst niets in, dan 2018-11-30, dan 30/11/2018, dan 30 november, dan 30 november 2018; telkens nul op het rekwest. Ligt het probleem bij een in de software ontbrekende datumselectie, die ik zou verwachten als geen datumformaat is opgegeven?
SomeHuman 2018-12-25 15:47 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Update: zie hieronder ook #Verdwenen info. — SomeHuman 2019-01-04 16:51 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Het BelgenlandBewerken

Dag Henning,

De beperking van de lengte voor een bewerkingscommentaar noopt soms tot al te drastische beweringen. Daarnet zette ik "Federalisering van bevoegdheden over autowegen stelt dat de federale overheid bevoegd werd i.p.v. omgekeerd. De Staat is gefederaliseerd; de autowegen geregionaliseerd. [...]". Ik weet best dat 'federalisering' ook de betekenis heeft die je bedoelde. Het probleem was gewoon dat het woord in beide richtingen gebruikt wordt en begrepen kan worden. AN woordenboeken (uit NL), Vlaamse woordenboeken (uit BE) en 'onze' overheden zijn trouwens noch gelijkluidend noch erg duidelijk en consequent. De richting gewest naar federale overheid mag niet 'nationalisering' genoemd worden vermits dit veeleer het tegendeel van privatisering betekent. Laat ons hopen dat we niet zo gauw een ondubbelzinnige term voor die richting nodig hebben. Als ik ergens "de-federalisering" lees, ben ik het noorden effen helemaal kwijt (al geeft die m.i. jou helemaal gelijk). Laat ons toch voor overheveling van federale naar regionale overheid het steeds goed begrepen 'regionalisering' gebruiken.
SomeHuman 2019-01-04 03:43-03:59 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Verdwenen infoBewerken

Hi Henning. Zie Forum:Mededelingen#Verdwenen info (2019) en hierboven #Statistieken. Laat ons hier in jouw overleg (of per e-mail) communiceren tot de finaal gekozen oplossing uitgevoerd of tot aanvragen beslist is. Misschien heeft het groot aantal  lege rapportjes, hierboven gemeld evenals beknopt onderin Forum:Mededelingen#Pagina's met een pagina-eigenschap (2018), een gelijkaardige oorzaak.
SomeHuman 2019-01-04 16:04-16:45 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)