Karmelietentuin

English.gif Former garden of the Carmelites in Mechelen
De Karmelietentuin

Bezig met het laden van de kaart...

Karmelietentuin

De Karmelietentuin in de Mechelse buurt Heihoek is een parkje van circa 40 are in de voormalige kloostertuin van de minderbroeders. Het omvat een glooiend grasperk met zitplaatsen en een kleine verwaarloosde eertijdse Lourdesgrot. ’s Nachts wordt de tuin gesloten om criminaliteit en een onveiligheidsgevoel te voorkomen.

GeschiedenisBewerken

Ongeschoeide karmelieten vestigden zich er in 1653 en lieten in 1669 hun klooster en, na een voorlopige kapel, van 1702 tot 1707 een kerk optrekken. Na opheffing van de kloosterorde in 1796 werden de gebouwen verkocht en afgebroken. Minderbroeders kochten de gronden in 1863 en vijf jaar later ving de bouw aan van een neogotische kerk en een klooster in de Karmelietenstraat. De kloostergebouwen kregen een fraaie ommuurde tuin, ten noorden grenzend aan de Kromme Elleboogstraat, ten westen aan de Kroonstraat en ten zuiden aan de Korte Pennincstraat.[1]

De teloorgang van 'de paters', zoals deze minderbroedersgemeenschap gemeenzaam genoemd werd, bracht al na enkele jaren een gehele herbestemming met zich. Begin de 21e eeuw werd de kerk als luxehotel Martin's Patershof ingericht en het gerenoveerde klooster met ook nieuwbouw vormden het wooncomplex Patershof. De stad kocht de goeddeels ongemoeid gelaten tuin ernaast, zodat die als stadsparkje kon benut raken.

Diverse buurtvergaderingen en inspraakmomenten werden gehouden om betrokkenheid van buurtbewoners te vergroten. Het ontwerp van de tuin moest oplossingen bieden aan diverse knelpunten: intimistisch karakter - sociale controle, behoud van giftige vegetatie - spelende kinderen, privacy - publieke ruimte, traditioneel beheer - openbaar groenonderhoud, draagkracht – ecologie.

In de woorden van de tuinarchitecten klonk het zo: "De herinrichting van het voormalige minderbroederklooster geeft het dens, zeer negentiende-eeuws Mechelse stadsweefsel een kleine, maar unieke, groene besloten oase."

De op 275.000 euro begrote werken werden aangevat in september 2007; in mei 2008 werd de stadstuin officieel geopend.

Hallo HeihoekBewerken

De Karmelietentuin vormt in de buurt Heihoek de centrale plaats van 'Hallo Heihoek', de jaarlijkse evenementendag met onder meer een rommelmarkt en bloemenactie.

GalerijBewerken

FilmlinksBewerken

Voel je thuis in de Heihoek
Karmelietentuin in Mechelen


Externe linksBewerken

BronnenBewerken

  1. Klooster van de paters minderbroeders. Inventaris bouwkundig erfgoed. Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid). Nagezien 2016-11-10.

VoetnotenBewerken