Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Jan Jacobszoon Bol

English.gif A painter from Mechelen and member of one of the city's chambers of rhetorics
Katelijnestraat met zicht op de Sint-Romboutskathedraal

Jan Jacobszoon Bol, gestorven te Mechelen op 15 maart 1539, was de zoon van Jacob Bol (gestorven te Mechelen op 17 juni 1533) en de grootvader van de schilder Hans Bol. Deze familie was geruime tijd in Mechelen gevestigd en woonden voornamelijk in de Katelijneparochie.

Inhoud

Peisprocessie

Jan Jacobszoon Bol was schilder en lid van de Mechelse rederijkerskamer De Peoene, waar hij (tussen 1475 en 1485) tot viermaal toe meewerkte aan het Onze-Lieve-Vrouwespel, dat door de kamer werd opgevoerd. Deze opvoering werd elk jaar gespeeld bij de gelegenheid van de Mechelse Ommegang van de woensdag na Pasen], gekend als de Peisprocessie. Sinds 1303 ging deze uit om de patroonheilige Sint-Rombout te bedanken voor de goede afloop van een belegering van de stad door Hertog Jan II en haar verder vrede (peis) en voorspoed te brengen. Van het einde van de vijftiende tot midden de zestiende eeuw was dit een glorieus spektakel, waarbij het Onze-Lieve-Vrouwespel een telkens wederkerende factor was.

De Peoene

Uit de groep gezellen, die deze voorstelling jaarlijks verzorgden, ontstond de rederijkerskamer De Peoene (1467-1477). Het was de periode van de regering van Karel de Stoute. Alhoewel er geen stichtingsakte is bewaard gebleven van de oprichting, wordt er verondersteld dat dit zou gebeurd zijn rond 1470-1471. Rond die periode (1474-1476) wordt Jan Jacobszoon Bol wel vermeld als leider van de groep die het Onze-Lieve-Vrouwespel verzorgt (en aldus door de Stad Mechelen een vergoeding ontvangt). Hierdoor werd er opgemaakt dat Jan Jacobszoon Bol mee als één van de medestichters van het genootschap kan beschouwd worden. Ook het feit dat de familie Bol reeds vroeg stevig was ingeplant in het Mechelse culturele leven, versterkt deze veronderstelling.

Familie

Jan Jacobszoon Bol had drie zonen: Jan, Jacob en Simon. Deze laatste was de vader van de schilder Hans Bol.

Stamboom voor 4 (gedeeltelijke) generaties
Jacob Bol - -
Jan Jacobszoon Bol - -
Jan Bol Jacob Bol Simon Bol
- - Hans Bol

Bronnen

Voetnoten