Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Grote Raad van Mechelen

English.gif Mechlin Supreme Court
Voorstelling van de Grote Raad van Mechelen
tijdens de Hanswijkprocessie

De Grote Raad van Mechelen, het hoogste rechtscollege in de Nederlanden, was vanaf 1504 permanent in Mechelen gevestigd en haar territoriale bevoegdheid groeide uit tot over de XVII Provinciën der Nederlanden. In het Frans sprak men van Le Grand Conseil des Pays-Bas à Malines en in het Duits Der Grosse Rat der Niederlände zu Mecheln.

De Grote Raad van Mechelen was bevoegd voor Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige gebieden en in het Letzeburgs zegt men nog altijd "Mir ginn op Mechelen" ('wij gaan naar Mechelen') als men zijn laatste troef wil uitspelen. Een Franse uitdrukking uit die tijd was: "Nous pousserons l'affaire jusqu'à Malines".

De Grote Raad zetelde eerst in het Mechelse Schepenhuis en vanaf 1616 in het (oud) paleis van Margareta van Oostenrijk aan de Keizerstraat.

Na de Godsdienstoorlogen en na de Onafhankelijkheid van de Verenigde Provinciën speelde de Grote Raad van Mechelen nog alleen een rol in de overgebleven Zuidelijke Nederlanden. In 1795 werd de Grote Raad opgeheven en vervangen door het Hof van Cassatie dat, tot op de dag van vandaag, in Brussel gevestigd is.

Inhoud

Enige ledenBewerken

BoekBewerken

In maart 2009 kwam een herwerkte versie uit van het boek De Geschiedenis van het Parlement en de Grote Raad van Mechelen van L. Th. Maes (Uitgeverij Devries-Brouwers). Van dezelfde auteur, in samenwerking met Willy Godenne, bestaat het boek Iconografie van de leden van de Grote Raad van Mechelen met inleiding door G. Lepointe, E.M. Meyers en R. Monier.

GalerijBewerken

FilmlinksBewerken

Expo 'Mir ginn op Mechelen'


BronnenBewerken

VoetnotenBewerken