Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Gebroeders Verhaeghen

English.gif Martyrs from Mechelen
De Gebroeders Verhaeghen in Mechelen

Theotimus en Fredericus Verhaeghen werden geboren te Mechelen. Als Minderbroedersmissionarissen worden zij uitgestuurd naar China om er het geloof en beschaving te brengen. In juli 1904 zullen zij gezamelijk de marteldood sterven in Cha-tse-ti (Regio van Hou-Pé of Hubei / Zuid-West China) tijdens een bisschoppelijke visitatie [1]. Volgens de Chinese versie was deze moord een uitvloeisel van een conflict tussen Katholieke en Protestantse Chinezen [2].

Inhoud

Biografie

Theotimus en Fredericus Verhaeghen werden geboren als Jozef Petrus (19 januari 1867) en Emmanuel (10 mei 1872), op de hoek van wat heden de Gebroeders Verhaeghenstraat heet. Hun geboortehuis is vandaag gekend als restaurant La Boya [3].

Hier vinden we een gedenksteen met volgende tekst:

Tot stichting en bewondering van onze bevolking

In dit huis werden geboren Z.H. Theotimus Verhaeghen, bisschop van Siena en zijn broeder Ede. Pter. Fredericus Verhaeghen, beide Minderbroeders, als martelaars gestorven in zuid-west Hou-Pé (China) den 19 juli 1904

Jozef Petrus (Theotimus) Verhaeghen

Op 5 oktober 1887 werd Jozef Petrus (Theotimus) Verhaeghen lid van de Orde van de Minderbroeders, waar hij op 22 maart van 1890 tot priester wordt gewijd. In 1900 vinden we hem terug in zuidwest Hou-Pé, waar hij wordt aangesteld als Apostolisch Vicaris (27 april) en Bisschop van Syene, in naam. In datzelfde jaar (11 november) wordt hij, door het Vaticaan, benoemd tot uitvoerend Bisschop [4] [5] [6].

Emmanuel (Fredericus) Verhaeghen

Emmanuel (Fredericus) Verhaeghen was eveneens lid van de Orde van de Minderbroeders en werd ook tot priester gewijd [7].

Hun werk

Het werk van Theotimus en Fredericus Verhaeghen bevond zich in het gebied van het ultramontaans missioneringsmodel, met onderwijs als één van de peilers. Het was bisschop Theotimus die hieraan aandacht besteedde. In 1902 startte hij met een school voor weeskinderen, een college en een catechistenschool. Alhoewel deze inspanningen een vroegtijdige dood stierven met zijn overlijden werd er, in de streek, een basis gelegd voor een verdere uitbouw[8].

Ook ijverde, vooral, Theotimus Verhaeghen voor de verbetering van het missiepersoneel in Zuidwest Hou-Pé door hooggekwalificeerde Minderbroeders naar deze China-missie te loodsen, waaronder Matthias Vlaminck en Natalis Gubbels. [9].

Standbeeld

In Mechelen vinden we het standbeeld van beide broers terug aan de noordzijde van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Dit standbeeld werd vervaardigd door Henrik Vanhasbroeck in 1938. In april 2010 werd het monument opgekuist [10].

Boeken

  • "Leven en Marteldood van Monseigneur Theotimus Verhaeghen - Minderbroeder Apostolisch-Vicaris van Zuid-West Hou-Pé - titelvoerende Bisschop van Siena" door Natalis Gubbels (Pater-zendeling in China)
  • "Lofrede van zijne Hoogweerdigheid Mgr Theotimus Verhaeghen - Minderbroeder" door pater Albertus Lismont (Sint-Franciscus Drukkerij - 1904)

Galerij

Voetnoten