Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Engelse Furie

English.gif British sacking of Mechelen in the 16th century.
De Engelse Furie (1580)

De Engelse Furie is de naam van de protestantse invasie tegen de katholieke gevestigde Mechelse machten in 1580. Het Engels leger plunderde in de binnenstad alles wat met het katholicisme te maken had.

In 1579 was Mechelen omringd door met Calvinisten bestuurde steden, waardoor de aanvoer van levensmiddelen steeds moeilijker verliep. De leefsituatie werd er steeds moeilijker en er kwam een massale emigratie op gang. Tegen april 1580 had het protestantse kamp het idee opgevat om de katholieke Mechelse machtshebbers met geweld af te zetten.

Op 9 april van dat jaar werd de stad ingenomen onder leiding van de gouverneur van Brussel, Olivier van den Tympel, met de medewerking van legers van de Engelse kolonel John Norrits en de Schotse kapitein Sir William Stuart.

In de binnenstad woedde een gevecht tegen de Mechelse burgerwacht en de schuttersgilden, die tenslotte het onderspit moesten delven. Er vielen een zestigtal doden toen de ongecontroleerde Engelse troepen de kloosters, kerken en privé-eigendommen leegroofden.

Zie ook

Externe links