Armand de Perceval

English.gif Member of Parlement from Mechelen
Armand de Perceval

Armand (Hubert Joseph Antoine) de Perceval werd geboren te Mechelen op 28 oktober 1818. Hij was de directeur van het "Journal de Malines", maar tevens ambassadesecretaris te Parijs, gemeenteraadslid te Mechelen en parlementariër.

Als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers was hij, als jonge afgevaardigde, een vurige pleitbezorger voor de verbetering van de Belgische werkende klasse. Dankzij zijn uitgesproken discours aangaande dit onderwerp werd hij door de Belgische arbeiders op handen gedragen, die o.a. een manifestatie organiseerden ter ere van zijn persoon.

Een uitgebreide biografie over Armand de Perceval is terug te vinden in "Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, LXXX, 1976, pag. 407-436" onder de titel “Een meteoriet aan de politieke hemel : Armand de Perceval" van W. Van den Steene.

Galerij