College.jpg

De school Sint-Romboutscollege in Mechelen is grotendeels gevestigd in het gebouw met de driedelige barokgevel op de Veemarkt en in de achterliggende neogotische gebouwen, die ook wel de D-G-F vleugels genoemd worden.


Translation Sjabloon:Begin

Geschiedenis

Dit is het oude Hof van Prant - gebouwd door de heer Cosmas van Prant zelf. Het gebouw dateert uit het begin van de 17de eeuw.

In 1863 kocht Aartsbisschop Sterckx het gebouw en stichtte er een College, dat onder de bescherming van de Heilige Rumoldus werd geplaatst.

De drieledige linkervleugel is een moderne interpretatie van de oude drieledige rechtervleugel. Hij werd opgetrokken in de late jaren '70, en is een mooi voorbeeld van renovatie van een historisch pand.

Heden

 
Rik Vankelst (Den Borstel) : Voormalig directeur van het Lager Onderwijs (Overleden in 2001)

Het Sint-Romboutscollege behoort tot het Katholieke Onderwijs. Het Sint-Romboutscollege bevat, naast Lager Onderwijs, ook studieleergangen voor Middelbaar Onderwijs. Het College bevat geen kleuterklassen of Hoger Onderwijs. Lager en Middelbaar Onderwijs worden apart vertegenwoordigt door een eigen directie.

Het Hoger Middelbaar Onderwijs bevat verschillende studierichtingen waar men in de eerste jaren start met ofwel een klassieke richting of een moderne richting, naar de hogere cyclus toe wordt de studiewaaier gevarieerder. Zo kunnen laatstejaars afstuderen in o.a. wiskundige richtingen of talenrichtingen met al dan geen klassieke uitbreiding. De school bezit een eigen zwembad dat dagelijks gebruikt wordt door deze school en andere. Twee grote fietsenstallingen bergen ook dagelijks honderden fietsen.

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw had het College ook zijn eigen zangkoor, waarmee het geregeld optreden verzorgde in binnen-en buitenland. Het zangkoor stond onder de leiding van Mijnheer Van Grieken. Heden is een schoolorkest samengesteld dat ieder jaar een optreden houdt.

Er worden geregeld activiteiten gehouden in de school, die niet in verband staan met de schoolse activiteiten. Elke zaterdag, bijvoorbeeld, trainen de leden van de Mechelse RopeSkippingClub in een van de turnzalen van de school.

Allerlei

Op 24 mei 2008 overleed Aloïs Jans. Aloïs Jans is bij vele Oud-Leerlingen gekend als gedegen Leraar Geschiedenis. Naast leraar aan het Sint-Romboutscollege, was Aloïs Jans ook Historicus.

Adres/Contact

  • Veemarkt 56
  • Tel 015 20 24 10
  • Fax 015 20 62 19

Externe Links

Galerij