Sint-Romboutscollege: verschil tussen versies

(wat geüpdated)
k (Tekst vervangen - "https://" door "http://")
 
(81 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
  +
{{Translation|Saint Rumbold's College - primary and secondary school.}}
[[Afbeelding:college.jpg]]
 
  +
[[Afbeelding:college.jpg|thumb|400px|<div>'''Voorgevel'''</div>]]
  +
[[Afbeelding:Directeur Leon de Bruyn Directeur College.jpg|thumb|<div>'''Leon de Bruyn,<br />voormalig algemeen directeur'''</div>]]
  +
[[Afbeelding:borstel.jpg|thumb|<div>'''Rik Vankelst<br />(overleden in 2001), voormalig directeur lager onderwijs'''</div>]]
  +
Het '''Sint-Romboutscollege''' ('''SRCO''') te [[Mechelen]], in de streek vroeger veelal aangegeven als '''SRC''', is een school met gesubsidieerd vrij katholiek [[wp:Basisonderwijs|basis]]- en ([[wp:Algemeen secundair onderwijs|eerste graad A en algemeen]]) [[wp:Secundair onderwijs|secundair]] onderwijs.
   
  +
Vanouds sterke taalopleidingen horen tot de stevige reputatie. Het begon in september 2015, uniek in de regio, tot maximaal vijf lesuren per week zaakvakken, bijvoorbeeld geschiedenis, te bieden in het Frans of het Engels. Dit ''Content and Language Integrated Learning'' (''CLIL'') is een individueel vrije keuze.<ref>{{Citeer web
'''De school Sint-Romboutscollege in [[Mechelen]] is grotendeels gevestigd in het gebouw met de driedelige barokgevel op de [[Veemarkt]]''' en in de achterliggende neogotische gebouwen, die ook wel de D-G-F vleugels genoemd worden.
 
  +
|url=http://www.srco.be/clil.html
  +
|titel=CLIL: where content & language meet
  +
|uitgever=SRCO
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}}</ref>
   
  +
==Geschiedenis==
  +
===Onderwijs===
  +
Tot 1863 gaven door het aartsbisdom aangestelde leraars, nagenoeg allen priester, Franstalig middelbaar onderwijs in de stadsgebouwen van het ''Collège de Pitzembourg''. In een tijd van grote nationale conflicten tussen liberalen en katholieken, zei het Mechels stadsbestuur die samenwerking op. Overigens zou de bijgevolg stedelijke school aan de [[Kruidtuin]] in 1881 naar het Rijk gaan: het huidige [[Koninklijk Atheneum Pitzemburg]]. De aartsbisschop, [[wp:Engelbertus Sterckx|Engelbertus Sterckx]], stichtte met enige Mechelse notabelen een nieuw [[wp:Middelbare school|college]] onder de bescherming van de [[Sint-Rombout|heilige Rumoldus]]. Het voormalige ''Hôtel Snoy'', zijnde het eertijdse ''Hôtel de Coupigny'', bleek disponibel.<ref group="N">In kringen van het college hoorde men wel eens, dat het voordien een hotel was geweest. Een gastheer (''hôte'' voor wie van Frans houdt) van standing moest in een tijd van moeizamer vervoer voldoende slaapgelegenheid voorzien. Een patriciërswoning/stadspaleis was dus tevens een gastenverblijf en werd ook ''hôtel particulier'' of kortweg ''hôtel'' genoemd. Het ''Hôtel de Coupigny'' en het ''Hôtel Snoy'' waren gratis voor genodigden maar er werd naar verluidt ook (in door {{SITENAME}} niet achterhaalde periode) voorlopig of op nog langere termijn verhuurd, vooral aan verplicht Mechelen bewonende leden van de Grote Raad, die allicht bediening door het huispersoneel genoten. — Bron:<br /><div style="margin:.25em 0 0 1.5ex;display:inline-block;font-size:90%;line-height:1.3em;"><!--
  +
-->&bull; <!--NIET VERVANGEN: permanente link naar nageziene versie-->{{Citeer web
  +
|url=http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadspaleis&oldid=39521510
  +
|titel=Stadspaleis
  +
|datum=versie 2013-11-26
  +
|uitgever=Wikipedia
  +
|citaat=Een stadspaleis of hôtel particulier (ook kortweg hôtel genoemd) is een binnenstedelijke, veelal adellijke (maar niet koninklijke) woning. Meestal betreft het een groot en luxueus huis uit de 17e of 18e eeuw, [...]. In het gebied van de voormalige Zuidelijke Nederlanden is door de verfransing de van oorsprong Franse term hôtel gemeengoed geworden en wordt ook voor burgerhuizen uit de 19e en 20e eeuw gebruikt.
  +
|accessdate=2014-03-20
  +
}}<br />&bull; {{Citeer web
  +
|url=http://archive.org/details/bulletinducercle14cercuoft
  +
|formaat=meerdere digitale formaten
  +
|titel=Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, vol.&#8239;14
  +
|taal=fr
  +
|pagina=283
  +
|uitgever=L. &amp; A. Godenne, Mechelen
  +
|jaar=1904
  +
|accessdate=2016-04-04
  +
}}</div></ref> Quasi alle leraars en naar verluidt nagenoeg al hun leerlingen bleken op 6 oktober 1863 naar de [[Veemarkt]] verhuisd. Pas sinds het schooljaar 1936&thinsp;-&#8202;'37 worden in dit Sint-Romboutscollege de lessen in het Nederlands gegeven, en pas sinds 1991 kunnen ook meisjes ingeschreven worden.<ref name="SRCOhist">{{Citeer web
  +
|url=http://www.srco.be/geschiedenis.html
  +
|titel=Geschiedenis in een notendop
  +
|uitgever=SRCO
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}}</ref>
   
  +
Tientallen jaren lang had het destijdse SRC verwijderde afdelingen: tot het zesde leerjaar in de Veldenstraat en, beperkt tot de eerste vier, aan de buitenzijde van de [[Olivetenvest]]. Inmiddels werd die laatste locatie het ontmoetingscentrum Olivetenhof en is het SRCO, met elk een eigen directie, één van de (3) vrije secundaire en bovendien één van de (11) vrije basisscholen in Mechelen die de scholengroep De Ranken vzw vormen. Daarbinnen is op het adres Veldenstraat 26 de Sint-Romboutsafdeling van één der ''andere'' scholen, namelijk De Parel, voor slechts de latere leerjaren; de voorafgaande en kleuteronderwijs kunnen aan de nabije Sint-Jan Berchmansafdeling gevolgd worden.<ref>&bull; {{Citeer web
[[Translation]]
 
  +
|url=http://www.vzwderanken.be/
{{begin}}
 
  +
|titel=Welkom op de website van vzw De Ranken
  +
|uitgever=De Ranken vzw
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}}<br />&nbsp;&nbsp; &bull; {{Citeer web
  +
|url=http://www.deparel.eu/contact.html
  +
|titel=Contact
  +
|uitgever=Vrije Basisschool De Parel
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}} (afdeling met 3e leerjaar in strijd met navigatie 'Klassen')</ref>
   
== Geschiedenis ==
+
===Gebouwen===
  +
Nadat twee huisjesrijen afgebroken of verbouwd werden op een terrein strekkend tot de [[Lange Heergracht]],<ref group="N">Jacob van Deventer tekende in de periode 1550&thinsp;-&#8202;'65 een stratenplan met van bij de flauwe knik in de huizenrij op de Veemarkt, doodlopend op enige huisjes nabij de Heergracht, een door eveneens ondiepe bouwsels geflankeerde rechte straat, die later afgeblokt werd hetzij door (de poort in) het haaks erop gezette barokke gebouw, hetzij huizen net ten westen ervan. Braun &amp; Hogenberg toonden in 1574&thinsp;-&#8202;'75 langsheen de linkerkant als laatste gebouw iets lang maar eenvoudig, mogelijk een atelier, en daar voorbij dwars geen huisjes (meer) zodat de straat een tiental meter verder reikte: tot de vliet (waarlangs aan zuidzijde nog geen bebouwing bestond tussen Paardenstraatje en Blokstraat). In samenhang met Van Duffels tekst (zie Bronnen) wijst dit op vroeg 17e-eeuwse stadsrenovatie door eliminatie van bebouwing. Een in 1649 door Jan Blaeu uitgegeven plan toont nog steeds een situatie als bij B & H en nog tot na de industriële periode van het terrein tekenden cartografen die veel minder maar telkens anders bebouwde en soms afgesloten straat. Wanneer ze geprivatiseerd werd, is onduidelijk.</ref> sierde aan de Veemarkt vroeg in de 17e eeuw een [[wp:Barokke architectuur|barokke]] voorgevel de patriciërswoning van Mechels burgemeester<ref group="N">'Burgemeester' kan hier anachronistisch lijken want van 1610 tot 1636 zou van Prant ''acht, negen of tien keer'' één van de twee gelijktijdige Mechelse 'communiemeesters' geweest zijn. Naar verluidt dienden die ''twee'' jaar vast i.p.v. inmiddels langere ambtstermijnen van burgemeester en eerste schepen; doch Joseph de Azevedo (broer van [[G.D. de Azevedo|Gerard]], beiden kanunnik bij de [[Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk|O.L.Vrouwekerk]] in de 18e eeuw) noemde hem [http://books.google.be/books?id=DfxNAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Joseph+Felix+Antoine+Fran%C3%A7ois+de+Azevedo+Coutinho+y+Bernal%22&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjvt9rqm_bLAhUICBoKHaR2Bg4Q6AEIHDAA#v=onepage&q=Prant&f=false 'burgemeester' in 1610,&thinsp;&#8202;'11,&thinsp;&#8202;'14,&thinsp;&#8202;'15,&thinsp;&#8202;'23,&thinsp;&#8202;'26,&thinsp;&#8202;'33,&thinsp;&#8202;'34 en '36]. Bovendien werd een door jezuïeten in het Spaans geschreven en "verduytscht" "[http://books.google.be/books?id=9uA9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Tractaet vande Tribulatie...]" opgedragen, in een druk uit 1635 bij Hendrick Aertssens in Antwerpen, aan "<span style="font-size:90%;">EDEL HEERE COSMAS VAN PRANT, EERSTEN BVRGMEESTER</span> der Stadt ende Provincie van <span style="font-size:90%;">MECHELEN: HEERE VAN BLAESVELT, CREETENBORGH</span>, &c. ende <span style="font-size:90%;">ME.VRAVWE MARGVERITE VAN HORNE</span>". Dit artikel vertolkt die stadsfunctie ook zo verderop voor het geslacht Snoy.</ref> [[Cosmas van Prant]], vanaf 1647 baron van [[Mechelse rand#Blaasveld|Blaasveld]], overleden in 1650. Van de verre verwante erfgename, echtgenote van de graaf van Coupigny,<ref group="N">Terzijde: Om meer ''"[[Blauwkinderen|Blauw Kinderen]]"'' op te nemen, die de in 1552 door de ridders Aert en (tevens priester) Rombout van Diest opgestelde regels hoorden te volgen, liet in 1666 de weduwe van Cosmas van Prant 6.000 gulden aan een stichting waarvan volgens haar testament de afstammelingen van de ''"Graven van Coupignies, altydt sullen het opperhooft wesen"''. — Bron:<br /><div style="margin:.25em 0 0 1.5ex;display:inline-block;font-size:90%;line-height:1.3em;"><!--
Dit is het oude '''[[Hof van Prant]]''' - gebouwd door de heer Cosmas van Prant zelf. Het gebouw dateert uit het begin van de '''17de eeuw'''.
 
  +
-->{{Citeer web
  +
|url=http://books.google.be/books?id=tdxXAAAAcAAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq=%22Cosmas+van+Prant%22&source=bl&ots=CFkMCBg0hs&sig=cEV6jhFjvTOTRP_FZvTXerps2TU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwisgunZ3-3LAhUMCpoKHeSqAkoQ6AEITjAJ#v=onepage&q=%22Cosmas%20van%20Prant%22&f=false
  +
|titel=Provincie, stad, ende district van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, kapellen, gods-huysen, ..., vol.&#8239;2
  +
|formaat=Google Book
  +
|pagina=263
  +
|auteur=Cuypers d'Alsingen, Joseph F.G.; Van den Eynde, R.N.
  +
|uitgever=Jean-Baptiste Jorez, Brussel
  +
|jaar=1770
  +
|accessdate=2016-04-01
  +
}}</div></ref> verkocht een nazaat in 1744 het ''Hôtel de Coupigny'' aan een raadsheer-rekwestmeester van de [[Grote Raad van Mechelen|Grote Raad]]. Diens ervende zoon was voormalig burgemeester baron Philippe Snoy.<ref group="N">Deze burgemeester Filip/Philippe Ghislain Snoy [(et) d'Oppuers] (1744-1825) was een nazaat van de door de Mechelse schilder [[Familie Franchoys|Lucas Franchoys de Oudere]] [[wp:Bestand:Philip_Snoy.jpeg|vereeuwigde burgemeester met dezelfde namen]], de eerste baron van Oppuurs (1570-1637).</ref> Deze familie verkocht in 1839 het domein aan een Brusselse industrieel Daems, zodat het voorgebouw de directeurswoning werd van een wolververij bij de Lange Heergracht. Milieuhinder noopte tot een verhuis van de fabriek in 1857 zodat het onroerend goed in 1863 verkocht werd ter wille van het Sint-Romboutscollege.<ref>{{Citeer web
  +
|url=http://www.rim.be/newsletters/RIM82.pdf
  +
|titel=Het Hof van Prant – Een gebouw in functie van zijn tijd
  +
|auteur=Van Duffel, Willy
  +
|werk=RIM Nieuws nr.&#8239;82
  +
|pagina=17-29
  +
|uitgever=Restauratie Integratie Mechelen vzw
  +
|jaar=2009
  +
|accessdate=2016-03-29
  +
}}</ref>
   
  +
Na een korte periode lesgeven in wat er stond, werden in de jaren 1869&thinsp;-&#8202;'75 een nieuwe vleugel te midden van de speelplaats en een galerij aan zuidwestzijde van laatstgenoemde opgetrokken, die allebei afgebroken werden al aan het einde van de 19e eeuw. Aanpalende eigendommen werden gekocht. Langsheen de Lange Heergracht werd het fabrieksgebouw in (wellicht reeds) neoromaanse stijl verbouwd. Met een hoek oostwaarts aansluitend op het pas nadien opnieuw(?) [[Hof van Prant]] genoemde barokke voorgebouw (met ook [[wp:Renaissance#architectuur|laatrenaissancistische]] elementen) werden twee klassenblokken opgetrokken: in 1885 de Heilig Hartvleugel in [[wp:Neorenaissance#Neorenaissance in België|Vlaamse neorenaissancestijl]] en quasi in het verlengde noordwaarts in 1895-96 de [[wp:Neogotiek|neogotische]] Heilige Maagdvleugel. Op een bovenverdieping van de voorste waren net als in die 17e-eeuwse vleugel ruimten voor privaat gebruik door priesters-personeelsleden. Het paar huizen, waaronder een apotheek, ten noordwesten grenzend aan het barokke voorgebouw werd in 1892 aangepast.<ref name="IOE1">{{Citeer web
In 1863 kocht '''Aartsbisschop Sterckx''' het gebouw en stichtte er een '''College''', dat onder de bescherming van de '''[[Heilige Rumoldus]]''' werd geplaatst.
 
  +
|url=http://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/74654
  +
|titel=Sint-Romboutscollege (ID: 74654)
  +
|werk=Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
  +
|uitgever=Onroerend Erfgoed
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}}</ref> De school bleef echter groeien:
  +
*In de jaren 1930 werd de eigen feestzaal gebouwd. Tot dan gingen de proclamaties door in het Klein-Seminarie of de Stadsfeestzaal.<ref>Gedenkboek n.a.v. 150 jaar Sint-Romboutscollege, p. 23. <small>Nagezien 2016-03-28.</small></ref> De kapel, een refter met keuken en een turnzaal kwamen in dezelfde neoromaanse blok bij de Lange Heergracht. Er noordwestelijk tegenaan werd voor lager onderwijs een eenvoudige extra klassenblok opgetrokken.
  +
*Nog iets noordwestelijker naar voren toe werd in het derde kwart van de 20e eeuw, weerom voor lager onderwijs, een extra klaslokalenblok met grote ramen aan een derde speelplaats neergepoot. Vóór deze laatste, dus net ten noordwesten achter het barokke voorgebouw met drie krulgevels, verrees eveneens een [[wp:Functionalisme (architectuur)|functionalistische]] blok met een drietal bijkomende klaslokalen voor '[[wp:Moderne|de moderne]]' van het lager middelbaar boven een nieuwe eetzaal en sportzaal. Een te klein koertje daar, waarop leerlingen hun fietsen hadden moeten plaatsen, werd overbodig dankzij een vanuit de [[Blokstraat]] via een helling bereikbare ondergondse bergplaats voor honderden fietsen.
  +
Het schoolcomplex heeft sindsdien een aantal wijzigingen ondergaan:
  +
*In 1980 werd het 17e-eeuwse voorgebouw grondig gerestaureerd met vernieuwing van het zandstenen [[wp:Parement|parement]] dat sinds 27 mei 1971 beschermd is.<ref name="IOE1" />
  +
*Rond 1980 werden noordwestelijk naast de drie 17e-eeuwse krulgevels gebouwen gerenoveerd zodat de voorgevel die drie toppen herhaalt in een [[wp:Postmodernisme (architectuur)|postmoderne]] interpretatie en in deze vleugel de voordien dagelijkse secundaire toegang langsheen het lerarenlokaal en het bureel van de heer prefect naar de voorste speelplaats, verbreed werd met een gans andere aanblik.
  +
*Een eigen zwembad wordt tot in de tweede graad benut en ook door clubs, verenigingen en/of andere lagere scholen (zoals in 2013 de St.-Romboutsafdeling van De Parel).
  +
*2007&thinsp;-&#8202;'08: Renovatie van de Heilig Hartvleugel
  +
*2008&thinsp;-&#8202;'09: Renovatie van de Heilige Maagdvleugel
  +
*2010&thinsp;-&#8202;'11: De slechts een halve eeuw oude blok met eetzaal en sportzaal aan de noordwestkant van de voorste speelplaats werd vervangen door een flinke sporthal (zonder toeschouwersruimte), waartoe ook door de Stad van de firma in sanitair De Coninck aangekochte gebouwen bij het [[Paardenstraatje]] werden gesloopt. Slechts tijdens schooluren is ze voorbehouden aan het SRCO,<ref>{{Citeer web
  +
|url=http://www.nieuwsblad.be/cnt/fo37rtal
  +
|titel=Sporthal Paardenstraatje in gebruik genomen
  +
|uitgever=Het Nieuwsblad
  +
|datum=2011-03-22
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}}</ref> daarbuiten dient ze voor losstaande activiteiten, zoals zaterdagse trainingen door de [[wp:Rope skipping|ROM Skippers Mechelen]].
  +
<!-- EVENTUEEL DE ALFABETISCHE VLEUGELS HIERBOVEN INTEGREREN, NA VERIFICATIE
  +
De school is grotendeels gevestigd in de driedelige zuidwestvleugel en het gebouw met de driedelige barokgevel aan de Veemarkt (A- en C-vleugel) en in de achterliggende gebouwen (D-F-G-vleugels).
  +
-->
   
  +
==Contact==
De '''drieledige linkervleugel''' is een moderne interpretatie van de oude drieledige rechtervleugel. Hij werd opgetrokken in de late jaren '70, en is een mooi voorbeeld van '''renovatie van een historisch pand'''.
 
  +
*Sint-Romboutscollege
  +
**Adres: Veemarkt 56, 2800 Mechelen
  +
**Tel.: 015 20 24 10
  +
**Fax.: 015 20 62 19
  +
  +
**Website: [http://www.srco.be www.srco.be]
   
== Heden ==
+
==Varia==
  +
*In 1944 werden honderden dodelijke slachtoffers van twee grote geallieerde bombardementen op Mechelen in de studiezaal van het college verzameld en opgebaard.<ref name="SRCOhist" />
[[Afbeelding:borstel.jpg|thumb|'''Rik Vankelst (Den Borstel) : Voormalig directeur van het Lager Onderwijs (Overleden in 2001)''']]
 
  +
*Bij zijn oprichting in 1917 werd het St.-Romboutskoor gedirigeerd door Jules Van Nuffel, later door Jules Vyverman. Het knapenkoor van het college maakte deel uit van het grote St.-Romboutskoor en werd in de loop van zijn bestaan gedirigeerd door onder meer E.H. Leysen, E.H. Hubert Van Vaeck, E.H. Jos Lerinckx, E.H. Karel De Vos en helemaal op het einde — in de jaren 1970 en '80 toen het grote Sint-Romboutskoor was opgehouden te bestaan — door E.H. Van Grieken.
Het Sint-Romboutscollege behoort tot het '''Katholieke Onderwijs'''.
 
  +
Het koor werd steevast gevraagd voor alle gelegenheden aan het Koninklijk hof. Er waren ook nog reizen onder andere naar Parijs en ’s Hertogenbosch.
Het Sint-Romboutscollege bevat, naast '''Lager Onderwijs, ook studieleergangen voor Middelbaar Onderwijs'''. Het College bevat geen kleuterklassen of Hoger Onderwijs. Lager en Middelbaar Onderwijs worden apart vertegenwoordigt door een '''eigen directie'''.
 
  +
*Van het in 2007 ontstane [[Schoolorkest SRCO|schoolorkest SRCO]] verwacht men een jaarlijks optreden.
  +
*Op 24 mei 2008 overleed [[blog:2008/05/alo-s-jans-gaat-geschiedenis|Aloïs Jans]]. Deze historicus was welbekend aan oud-leerlingen van het college als gedegen leraar geschiedenis en ook in andere Mechelse katholieke kringen.
  +
*Op 8 maart 2016 was [[wp:Rudi Vranckx|Rudi Vranckx]] te gast in het college voor een (door de scholengroep van het katholiek secundair onderwijs in Mechelen georganiseerde) infoavond over radicalisering.
   
  +
<!--SLECHTS OPNIEUW ACTIVEREN INDIEN MEER ECHTE BV'S, HISTORISCHE EN HUIDIGE, ER BIJ STAAN
Het Hoger Middelbaar Onderwijs bevat verschillende studierichtingen waar men in de eerste jaren start met ofwel een klassieke richting of een moderne richting, naar de hogere cyclus toe wordt de studiewaaier gevarieerder. Zo kunnen laatstejaars afstuderen in o.a. wiskundige richtingen of talenrichtingen met al dan geen klassieke uitbreiding. De school bezit een eigen zwembad dat dagelijks gebruikt wordt door deze school en andere. Twee grote fietsenstallingen bergen ook dagelijks honderden fietsen.
 
  +
==Bekende oud-leerlingen==
 
  +
[[wp:Ren%C3%A9_Lambrechts|René Lambrechts]] - [[Bart Somers]]
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw had het College ook zijn '''eigen zangkoor''', waarmee het geregeld optreden verzorgde in '''binnen-en buitenland'''. Het zangkoor stond onder de leiding van '''Mijnheer Van Grieken'''. Heden is een schoolorkest samengesteld dat ieder jaar een optreden houdt.
 
  +
-->
 
Er worden geregeld activiteiten gehouden in de school, die niet in verband staan met de schoolse activiteiten. Elke zaterdag, bijvoorbeeld, trainen de leden van de '''Mechelse RopeSkippingClub''' in een van de turnzalen van de school.
 
 
==Allerlei==
 
Op 24 mei 2008 overleed '''[http://www.mechelenblogt.be/2008/05/alo-s-jans-gaat-geschiedenis Aloïs Jans]'''. Aloïs Jans is bij vele Oud-Leerlingen gekend als gedegen '''Leraar Geschiedenis'''. Naast leraar aan het Sint-Romboutscollege, was Aloïs Jans ook '''Historicus'''.
 
 
==Adres/Contact==
 
*[[Veemarkt]] 56
 
*Tel 015 20 24 10
 
*Fax 015 20 62 19
 
 
==Externe Links==
 
*[http://www.srco.be Website College]
 
*[http://nl.youtube.com/watch?v=HGvpsHJbwOE Rom Skippers Senior Team Live]
 
   
 
==Galerij==
 
==Galerij==
Regel 41: Regel 123:
 
Afbeelding:Sint-Romboutscollege.jpg|'''Bord Oud-Leerlingenbond'''
 
Afbeelding:Sint-Romboutscollege.jpg|'''Bord Oud-Leerlingenbond'''
 
Afbeelding:Sint-romboutscollege Jaarboek.jpg|'''Jaarboek 1954'''
 
Afbeelding:Sint-romboutscollege Jaarboek.jpg|'''Jaarboek 1954'''
  +
Afbeelding:Lange Heergracht Sint-Romboutscollege.jpg|'''Sint-Romboutscollege, gezien vanaf de [[Lange Heergracht]]'''
Afbeelding:...|'''...'''
 
  +
Afbeelding:Schoenmarkt Romskippers Ropeskipping.jpg|'''ROM-Skippers'''
 
</gallery>
 
</gallery>
  +
  +
==Externe links==
  +
*{{Citeer web
  +
|url=http://www.srco.be/onze-school.html
  +
|titel=Onze school – Kiezen voor het Sint-Romboutscollege is kiezen voor een ASO-opleiding
  +
|uitgever=SRCO
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}} (per studiejaar de onderscheiden richtingen in het SRCO)
  +
*[http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dl.ashx?id=5364 Inlichtingen over de vrije lagere school Sint-Romboutscollege te Mechelen]&nbsp; &bull;&nbsp; {{Citeer web
  +
|url=http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dl.ashx?id=5364
  +
|formaat=Pdf
  +
|titel=Verslag over de doorlichting (schooljaar 2012&thinsp;-&#8202;'13)
  +
|uitgever=Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – Onderwijsinspectie
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}}
  +
*[http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=30759 Inlichtingen over de school Sint-Romboutscollege (secundair onderwijs) te Mechelen]&nbsp; &bull;&nbsp; {{Citeer web
  +
|url=http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dl.ashx?id=5265
  +
|formaat=Pdf
  +
|titel=Verslag over de doorlichting (schooljaar 2012&thinsp;-&#8202;'13)
  +
|uitgever=Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – Onderwijsinspectie
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}}
  +
*{{Citeer web
  +
|url=http://fotossrco.weebly.com/
  +
|titel=Foto's Sint-Romboutscollege
  +
|uitgever=Fotograaf en uitgever onbekend
  +
|accessdate=2016-03-28
  +
}} (louter beelden sinds 2013, zonder opschrift of tekst )
  +
  +
==Bronnen==
  +
<div class="References">
  +
<references />
  +
</div>
  +
  +
==Voetnoten==
  +
<div class="References">
  +
<references group="N" />
  +
</div>
   
 
[[Categorie:Scholen]]
 
[[Categorie:Scholen]]
[[Categorie:Oudleerling College Mechelen]]
+
[[Categorie:Gebouwen]]

Huidige versie van 7 feb 2021 om 07:26

English.gif Saint Rumbold's College - primary and secondary school.
Voorgevel
Leon de Bruyn,
voormalig algemeen directeur
Rik Vankelst
(overleden in 2001), voormalig directeur lager onderwijs

Het Sint-Romboutscollege (SRCO) te Mechelen, in de streek vroeger veelal aangegeven als SRC, is een school met gesubsidieerd vrij katholiek basis- en (eerste graad A en algemeen) secundair onderwijs.

Vanouds sterke taalopleidingen horen tot de stevige reputatie. Het begon in september 2015, uniek in de regio, tot maximaal vijf lesuren per week zaakvakken, bijvoorbeeld geschiedenis, te bieden in het Frans of het Engels. Dit Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een individueel vrije keuze.[1]

GeschiedenisBewerken

OnderwijsBewerken

Tot 1863 gaven door het aartsbisdom aangestelde leraars, nagenoeg allen priester, Franstalig middelbaar onderwijs in de stadsgebouwen van het Collège de Pitzembourg. In een tijd van grote nationale conflicten tussen liberalen en katholieken, zei het Mechels stadsbestuur die samenwerking op. Overigens zou de bijgevolg stedelijke school aan de Kruidtuin in 1881 naar het Rijk gaan: het huidige Koninklijk Atheneum Pitzemburg. De aartsbisschop, Engelbertus Sterckx, stichtte met enige Mechelse notabelen een nieuw college onder de bescherming van de heilige Rumoldus. Het voormalige Hôtel Snoy, zijnde het eertijdse Hôtel de Coupigny, bleek disponibel.[N 1] Quasi alle leraars en naar verluidt nagenoeg al hun leerlingen bleken op 6 oktober 1863 naar de Veemarkt verhuisd. Pas sinds het schooljaar 1936 - '37 worden in dit Sint-Romboutscollege de lessen in het Nederlands gegeven, en pas sinds 1991 kunnen ook meisjes ingeschreven worden.[2]

Tientallen jaren lang had het destijdse SRC verwijderde afdelingen: tot het zesde leerjaar in de Veldenstraat en, beperkt tot de eerste vier, aan de buitenzijde van de Olivetenvest. Inmiddels werd die laatste locatie het ontmoetingscentrum Olivetenhof en is het SRCO, met elk een eigen directie, één van de (3) vrije secundaire en bovendien één van de (11) vrije basisscholen in Mechelen die de scholengroep De Ranken vzw vormen. Daarbinnen is op het adres Veldenstraat 26 de Sint-Romboutsafdeling van één der andere scholen, namelijk De Parel, voor slechts de latere leerjaren; de voorafgaande en kleuteronderwijs kunnen aan de nabije Sint-Jan Berchmansafdeling gevolgd worden.[3]

GebouwenBewerken

Nadat twee huisjesrijen afgebroken of verbouwd werden op een terrein strekkend tot de Lange Heergracht,[N 2] sierde aan de Veemarkt vroeg in de 17e eeuw een barokke voorgevel de patriciërswoning van Mechels burgemeester[N 3] Cosmas van Prant, vanaf 1647 baron van Blaasveld, overleden in 1650. Van de verre verwante erfgename, echtgenote van de graaf van Coupigny,[N 4] verkocht een nazaat in 1744 het Hôtel de Coupigny aan een raadsheer-rekwestmeester van de Grote Raad. Diens ervende zoon was voormalig burgemeester baron Philippe Snoy.[N 5] Deze familie verkocht in 1839 het domein aan een Brusselse industrieel Daems, zodat het voorgebouw de directeurswoning werd van een wolververij bij de Lange Heergracht. Milieuhinder noopte tot een verhuis van de fabriek in 1857 zodat het onroerend goed in 1863 verkocht werd ter wille van het Sint-Romboutscollege.[4]

Na een korte periode lesgeven in wat er stond, werden in de jaren 1869 - '75 een nieuwe vleugel te midden van de speelplaats en een galerij aan zuidwestzijde van laatstgenoemde opgetrokken, die allebei afgebroken werden al aan het einde van de 19e eeuw. Aanpalende eigendommen werden gekocht. Langsheen de Lange Heergracht werd het fabrieksgebouw in (wellicht reeds) neoromaanse stijl verbouwd. Met een hoek oostwaarts aansluitend op het pas nadien opnieuw(?) Hof van Prant genoemde barokke voorgebouw (met ook laatrenaissancistische elementen) werden twee klassenblokken opgetrokken: in 1885 de Heilig Hartvleugel in Vlaamse neorenaissancestijl en quasi in het verlengde noordwaarts in 1895-96 de neogotische Heilige Maagdvleugel. Op een bovenverdieping van de voorste waren net als in die 17e-eeuwse vleugel ruimten voor privaat gebruik door priesters-personeelsleden. Het paar huizen, waaronder een apotheek, ten noordwesten grenzend aan het barokke voorgebouw werd in 1892 aangepast.[5] De school bleef echter groeien:

 • In de jaren 1930 werd de eigen feestzaal gebouwd. Tot dan gingen de proclamaties door in het Klein-Seminarie of de Stadsfeestzaal.[6] De kapel, een refter met keuken en een turnzaal kwamen in dezelfde neoromaanse blok bij de Lange Heergracht. Er noordwestelijk tegenaan werd voor lager onderwijs een eenvoudige extra klassenblok opgetrokken.
 • Nog iets noordwestelijker naar voren toe werd in het derde kwart van de 20e eeuw, weerom voor lager onderwijs, een extra klaslokalenblok met grote ramen aan een derde speelplaats neergepoot. Vóór deze laatste, dus net ten noordwesten achter het barokke voorgebouw met drie krulgevels, verrees eveneens een functionalistische blok met een drietal bijkomende klaslokalen voor 'de moderne' van het lager middelbaar boven een nieuwe eetzaal en sportzaal. Een te klein koertje daar, waarop leerlingen hun fietsen hadden moeten plaatsen, werd overbodig dankzij een vanuit de Blokstraat via een helling bereikbare ondergondse bergplaats voor honderden fietsen.

Het schoolcomplex heeft sindsdien een aantal wijzigingen ondergaan:

 • In 1980 werd het 17e-eeuwse voorgebouw grondig gerestaureerd met vernieuwing van het zandstenen parement dat sinds 27 mei 1971 beschermd is.[5]
 • Rond 1980 werden noordwestelijk naast de drie 17e-eeuwse krulgevels gebouwen gerenoveerd zodat de voorgevel die drie toppen herhaalt in een postmoderne interpretatie en in deze vleugel de voordien dagelijkse secundaire toegang langsheen het lerarenlokaal en het bureel van de heer prefect naar de voorste speelplaats, verbreed werd met een gans andere aanblik.
 • Een eigen zwembad wordt tot in de tweede graad benut en ook door clubs, verenigingen en/of andere lagere scholen (zoals in 2013 de St.-Romboutsafdeling van De Parel).
 • 2007 - '08: Renovatie van de Heilig Hartvleugel
 • 2008 - '09: Renovatie van de Heilige Maagdvleugel
 • 2010 - '11: De slechts een halve eeuw oude blok met eetzaal en sportzaal aan de noordwestkant van de voorste speelplaats werd vervangen door een flinke sporthal (zonder toeschouwersruimte), waartoe ook door de Stad van de firma in sanitair De Coninck aangekochte gebouwen bij het Paardenstraatje werden gesloopt. Slechts tijdens schooluren is ze voorbehouden aan het SRCO,[7] daarbuiten dient ze voor losstaande activiteiten, zoals zaterdagse trainingen door de ROM Skippers Mechelen.

ContactBewerken

VariaBewerken

 • In 1944 werden honderden dodelijke slachtoffers van twee grote geallieerde bombardementen op Mechelen in de studiezaal van het college verzameld en opgebaard.[2]
 • Bij zijn oprichting in 1917 werd het St.-Romboutskoor gedirigeerd door Jules Van Nuffel, later door Jules Vyverman. Het knapenkoor van het college maakte deel uit van het grote St.-Romboutskoor en werd in de loop van zijn bestaan gedirigeerd door onder meer E.H. Leysen, E.H. Hubert Van Vaeck, E.H. Jos Lerinckx, E.H. Karel De Vos en helemaal op het einde — in de jaren 1970 en '80 toen het grote Sint-Romboutskoor was opgehouden te bestaan — door E.H. Van Grieken.

Het koor werd steevast gevraagd voor alle gelegenheden aan het Koninklijk hof. Er waren ook nog reizen onder andere naar Parijs en ’s Hertogenbosch.

 • Van het in 2007 ontstane schoolorkest SRCO verwacht men een jaarlijks optreden.
 • Op 24 mei 2008 overleed Aloïs Jans. Deze historicus was welbekend aan oud-leerlingen van het college als gedegen leraar geschiedenis en ook in andere Mechelse katholieke kringen.
 • Op 8 maart 2016 was Rudi Vranckx te gast in het college voor een (door de scholengroep van het katholiek secundair onderwijs in Mechelen georganiseerde) infoavond over radicalisering.


GalerijBewerken

Externe linksBewerken

BronnenBewerken

 1. CLIL: where content & language meet. SRCO. Nagezien 2016-03-28.
 2. 2,0 2,1 Geschiedenis in een notendop. SRCO. Nagezien 2016-03-28.
 3. Welkom op de website van vzw De Ranken. De Ranken vzw. Nagezien 2016-03-28.
     • Contact. Vrije Basisschool De Parel. Nagezien 2016-03-28. (afdeling met 3e leerjaar in strijd met navigatie 'Klassen')
 4. Van Duffel, Willy. Het Hof van Prant – Een gebouw in functie van zijn tijd. RIM Nieuws nr. 82 p. 17-29. Restauratie Integratie Mechelen vzw (2009). Nagezien 2016-03-29.
 5. 5,0 5,1 Sint-Romboutscollege (ID: 74654). Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Onroerend Erfgoed. Nagezien 2016-03-28.
 6. Gedenkboek n.a.v. 150 jaar Sint-Romboutscollege, p. 23. Nagezien 2016-03-28.
 7. Sporthal Paardenstraatje in gebruik genomen. Het Nieuwsblad (2011-03-22). Nagezien 2016-03-28.

VoetnotenBewerken

 1. In kringen van het college hoorde men wel eens, dat het voordien een hotel was geweest. Een gastheer (hôte voor wie van Frans houdt) van standing moest in een tijd van moeizamer vervoer voldoende slaapgelegenheid voorzien. Een patriciërswoning/stadspaleis was dus tevens een gastenverblijf en werd ook hôtel particulier of kortweg hôtel genoemd. Het Hôtel de Coupigny en het Hôtel Snoy waren gratis voor genodigden maar er werd naar verluidt ook (in door Mechelen Mapt niet achterhaalde periode) voorlopig of op nog langere termijn verhuurd, vooral aan verplicht Mechelen bewonende leden van de Grote Raad, die allicht bediening door het huispersoneel genoten. — Bron:
  Stadspaleis. Wikipedia (versie 2013-11-26). Nagezien 2014-03-20. "Een stadspaleis of hôtel particulier (ook kortweg hôtel genoemd) is een binnenstedelijke, veelal adellijke (maar niet koninklijke) woning. Meestal betreft het een groot en luxueus huis uit de 17e of 18e eeuw, [...]. In het gebied van de voormalige Zuidelijke Nederlanden is door de verfransing de van oorsprong Franse term hôtel gemeengoed geworden en wordt ook voor burgerhuizen uit de 19e en 20e eeuw gebruikt."
  (fr) Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, vol. 14 (meerdere digitale formaten) p. 283. L. & A. Godenne, Mechelen (1904). Nagezien 2016-04-04.
 2. Jacob van Deventer tekende in de periode 1550 - '65 een stratenplan met van bij de flauwe knik in de huizenrij op de Veemarkt, doodlopend op enige huisjes nabij de Heergracht, een door eveneens ondiepe bouwsels geflankeerde rechte straat, die later afgeblokt werd hetzij door (de poort in) het haaks erop gezette barokke gebouw, hetzij huizen net ten westen ervan. Braun & Hogenberg toonden in 1574 - '75 langsheen de linkerkant als laatste gebouw iets lang maar eenvoudig, mogelijk een atelier, en daar voorbij dwars geen huisjes (meer) zodat de straat een tiental meter verder reikte: tot de vliet (waarlangs aan zuidzijde nog geen bebouwing bestond tussen Paardenstraatje en Blokstraat). In samenhang met Van Duffels tekst (zie Bronnen) wijst dit op vroeg 17e-eeuwse stadsrenovatie door eliminatie van bebouwing. Een in 1649 door Jan Blaeu uitgegeven plan toont nog steeds een situatie als bij B & H en nog tot na de industriële periode van het terrein tekenden cartografen die veel minder maar telkens anders bebouwde en soms afgesloten straat. Wanneer ze geprivatiseerd werd, is onduidelijk.
 3. 'Burgemeester' kan hier anachronistisch lijken want van 1610 tot 1636 zou van Prant acht, negen of tien keer één van de twee gelijktijdige Mechelse 'communiemeesters' geweest zijn. Naar verluidt dienden die twee jaar vast i.p.v. inmiddels langere ambtstermijnen van burgemeester en eerste schepen; doch Joseph de Azevedo (broer van Gerard, beiden kanunnik bij de O.L.Vrouwekerk in de 18e eeuw) noemde hem 'burgemeester' in 1610,  '11,  '14,  '15,  '23,  '26,  '33,  '34 en '36. Bovendien werd een door jezuïeten in het Spaans geschreven en "verduytscht" "Tractaet vande Tribulatie..." opgedragen, in een druk uit 1635 bij Hendrick Aertssens in Antwerpen, aan "EDEL HEERE COSMAS VAN PRANT, EERSTEN BVRGMEESTER der Stadt ende Provincie van MECHELEN: HEERE VAN BLAESVELT, CREETENBORGH, &c. ende ME.VRAVWE MARGVERITE VAN HORNE". Dit artikel vertolkt die stadsfunctie ook zo verderop voor het geslacht Snoy.
 4. Terzijde: Om meer "Blauw Kinderen" op te nemen, die de in 1552 door de ridders Aert en (tevens priester) Rombout van Diest opgestelde regels hoorden te volgen, liet in 1666 de weduwe van Cosmas van Prant 6.000 gulden aan een stichting waarvan volgens haar testament de afstammelingen van de "Graven van Coupignies, altydt sullen het opperhooft wesen". — Bron:
  Cuypers d'Alsingen, Joseph F.G.; Van den Eynde, R.N.. Provincie, stad, ende district van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, kapellen, gods-huysen, ..., vol. 2 (Google Book) p. 263. Jean-Baptiste Jorez, Brussel (1770). Nagezien 2016-04-01.
 5. Deze burgemeester Filip/Philippe Ghislain Snoy [(et) d'Oppuers] (1744-1825) was een nazaat van de door de Mechelse schilder Lucas Franchoys de Oudere vereeuwigde burgemeester met dezelfde namen, de eerste baron van Oppuurs (1570-1637).