Mechelen Mapt:Controlegebruiker

Een controlegebruiker of checkuser staat in voor het controleren van IP-adressen. Meestal krijgt een beheerder automatisch die functie.