Mechelen Mapt:Controlegebruiker

Een controlegebruiker of checkuser staat in voor het controleren van IP-adressen. Meestal krijgt een beheerder automatisch die functie.

Extra rechten:

  • IP-adressen en andere gegevens van gebruikers bekijken (checkuser)