Engelbert Sterckx

English.gif Archbishop of Mechelen from 1832 until 1867
Engelbert Sterckx op een gedenkpenning

Engelbert Sterckx (Oppem, 1792 - Mechelen, 1867) was aartsbisschop van Mechelen, bijgevolg primaat van België, van 1832 tot aan zijn dood. In 1838 werd hij kardinaal, zodat hij ook gekend bleef als Engelbertus kardinaal Sterckx.

Loopbaan

  • 1815 : Gewijd tot priester in Brussel
  • 1821 : Pastoor te Boechout en leraar aan het Grootseminarie te Mechelen
  • 1824 : Onderpastoor (pastoor-deken) in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Antwerpen
  • 1827 : Vicaris-Generaal
  • 1832 : Aartsbisschop (opvolging van Monseigneur F. A. De Méan)
  • 1838 : Kardinaal (toetreding tot het College der Kardinalen)

Werk en betekenis

Het sterke organisatietalent van Engelbert Sterckx zorgde in het aartsbisdom voor structuren die, heden ten dage, nog steeds doorwerken. De structuur van het godsdienstonderwijs was van zijn hand, net zoals de Mechelse Catechismus.

Seminaries in Hoogstraten en Waver werden door hem opgericht en de Katholieke Universiteit in Leuven heropende haar deuren, na sluiting onder het Hollands bewind.

Dit alles werd geregeld tegengewerkt door de overheid, met name door de toenmalige (antiklerikale) liberale Eerste Minister Charles Rogier en later W. Frère-Orban. Tegen de wetten op de kerkhoven (1862) en op de studiebeurzen (1864) verzette Sterckx zich hevig.

Omdat er binnen het katholieke kamp amper verweer was werd er een compromis aanvaard met een grondwettelijke scheiding tussen Kerk en Staat en de vrijheid van godsdienst, onderwijs, (druk)pers en mening (eis van de liberale katholieken). Dit was echter koren op de molen van de toenmalige ultramontanen, die zich schaarden achter de encycliek Mirari Vos (1832), en aldus de scheiding tussen Kerk en Staat veroordeelden.

Om beide ideeën te verzoenen en dit alles op politiek en kerkelijk gebied te organiseren startte Engelbert Sterckx de Katholieke Congressen van Mechelen (1863 – 1864), die erg succesvol waren.

Enkele jaren later zal Engelbert Sterckx overlijden.

Galerij